Видеоматериали в помощ на лекаря - медицински манипулации

Видеоматериалите демонстрират техниката на извършване на различните манипулации, прилагани в общата медицинска практика.

Други видеоматериали