Видеоматериали в помощ на лекаря - клиничен преглед на уста, шия и шийни органи, очи и зрение, млечни жлези, периферни съдове, ректално изследване

Клиничен преглед на шия и шийни органи

Клиничен преглед на уста

Клиничен преглед на млечни жлези

Клиничен преглед на очи и зрение

Изследване на периферни съдове

Ректално изследване

Други видеоматериали