Прочели сте много противоречиви неща за Вашето заболяване в интернет? Чудите се на какво да вярвате? Не знаете какво да направите, за да получите болничен, да бъдете представен на ТЕЛК, да получите служебна бележка или удостоверение?

Попитайте Вашия личен лекар – той ще отговори най-пълно на Вашите въпроси.

Преди да се обърнете към него, прегледайте публикуваните тук материали – те ще ви помогнат да се ориентирате по-добре както в дебрите на системата на здравеопазването, така и в разнопосочната информация в интернет.

Издаване на медицински документи – амбулаторен лист, рецепти, направления

Нормативна основа Издаването на медицинските документи „амбулаторен лист“,„рецепти“ и направления е регламентирано в Националния рамков договор и НАРЕДБА № 9 ОТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА

Прочетете повече »

Издаване на удостоверения за детски добавки и социални помощи

В практиките на семейните лекари се издават следните документи, необходими за дирекция „Социално подпомагане“: Удостоверение за проведени профилактични прегледи и имунизации Удостоверенията за проведени профилактични

Прочетете повече »

Коронавирусна инфекция

Коронавирусна инфекция – обща информация Епидемичният взрив от коронавирусна инфекция е регистриран в Китай, провинция Хубей. Главният град на провинцията е Ухан.  Изолираният коронавирус, причинител

Прочетете повече »

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Описание на административната услуга Издаването на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС е регламентирано в Наредба 3 от 2011 година Медицинското свидетелство за

Прочетете повече »