НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЛСО - Боровец, хотел Лион, 17.09.2022 г.

За 11 поредна година СОЛСО организира Научно-практическа конференция за общопрактикуващи лекари от София област и от цялата страна на 17.09.2022 година.  Нашите конференции се проведоха при голям интерес и през последните 2 години, въпреки сложната епидемиологична и нормативна обстановка. Общопрактикуващите лекари, които посетиха нашите конференции, си „взеха“ знания, умения и практически подходи, които им помогнаха да работят спокойно, сигурно, с желание и без напрежение. 

Научно-практическите конференции, организирани от СОЛСО,  съчетават представянето на полезни теми за практиката ни като лекари и като организатори на лечебни заведения с възможността за отдих, неформални контакти и срещи между общопрактикуващите лекари в приятна и релаксираща обстановка. С годините те се превърнаха в място за обмяна на опит, повишаване на квалификацията, изграждане на практически умения, необходими за ежедневната ни дейност като лекари и управители на лечебни заведения. Презентациите на медицински теми съчетаваме с представяне на практически подходи за справяне с ежедневните предизвикателства, комуникацията с пациентите и с контролиращите органи, юридически познания и идеи за организация на дейността в практиката с цел постигане на спокойна и ефективна медицинска дейност в рамките на регламентираните в нормативните документи правила. 

По време на конференциите в последните 4 години представихме пълния цикъл от модули на Практическа Академия за общопрактикуващи лекари „Да работим без санкции“. Подробно разгледахме нормативните документи, които са свързани с ежедневната ни дейност и най-честите грешки, които допускаме в практиката си.  Обсъдихме издаваните от ОПЛ  документи, регламентирани в различните наредби.  Запознахме колегите с правата и задълженията както на ОПЛ, така и на контролиращите органи по време на проверки в лечебните заведения. Дискутирахме различни идеи за организация на дейността в практиката, за да можем да бъдем ефективни както от медицинска, така и от финансова гледна точка. Част от материалите по ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са качени на сайта на СОЛСО и са достъпни за справки за всички. 

По време на конференцията на 17.09.2022 година ще направим преглед на най-важното от петте модула на ПАОПЛ „Да работим без санкции“. Друг акцент на нашите теми ще бъде свързан с комуникацията в общата практика – комуникацията с пациентите и комуникацията с проверяващите. Ще повторим накратко най-важното от модул IV на ПАОПЛ – Контрол и санкции: как да се подготвим за проверка, как да приемем проверката, какво да правим и какво да не правим по време на проверка, какво да пишем и какво да не пишем в становища и възражения. 

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9.00 - 9.10 Откриване на конференцията

Първа сесия

09.10 – 09.25

ПАОПЛ „Да работим без санкции“.  Издаване на медицински документи – общи правила и чести грешки, водещи до санкции (обобщение на модул 1). Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

09.25 – 09.40 

„Безсънието- проблем за личността, изпитание за лекаря. Кажи „лека нощ“ на безсънието с Есогно®“. Лектор: Д-р Филип Алексиев, д.м. , специалист нервни болести в УМБАЛ „Св.Анна“-София, АД  (осигурена от Герот Ланах)

09.40 – 09.55

„С Вашата Воля и Силата на Jardiance“. Лектор – доц. Д-р Стефан Найденов, УМБАЛ „Александровска“  ЕАД (осигурена от Бьорингер Ингелхайм)

09.55- 10.20

ПАОПЛ „Да работим без санкции“ . Медицински дейности в практиката – прегледи по повод остри заболявания, диспансеризация, профилактика, ваксинации, медицинска експертиза.  Най-честите пропуски и техните последствия. Предизвикателства в условията на електронно здравеопазване.  Как да се защитим. Какво ще искаме за следващия НРД (обобщение на модул 2 и 3 с допълнения). Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

10.20 - 10.50

Кафе пауза в залата с рекламните щандове на спонсорите

Втора сесия

10.50 – 11.20

Туберкулозата като фикция и реалност. Лектор – доц. Елена Георгиева, детска клиника по фтизиатрия, МБАЛ Св. София

11.20 – 11.50

Събуди се за нови възможности с RYBELSUS® . Лектор – д-р Ивайло Лефтеров, ендокринолог, Началник на отделението по ендокринология в V МБАЛ – София  (симпозиум на Ново Нордиск)

11.50 – 12.30

Успешна комуникация с пациентите. Особености при комуникация с трудни пациенти – агресивни, постоянно изискващи… Лектор – психолози от фондация Астра Форум

12.30 – 12.50

ПАОПЛ „Да работим без санкции“. Контрол и санкции от различните институции. Как да се подготвим за проверка от НЗОК/РЗОК и как да водим проверката. Комуникация с контролиращите органи. 

12.50 - 14.00 Обяд за участниците и гостите на конференцията

Трета практическа сесия

14.00 – 14.15

Становища и възражения  – какво да пишем и какво да НЕ пишем в тях. Примери от практиката. Водещ – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

14.15 – 14.40

Юридически казуси от последната година. Лектор – адв. Светозар Манев 

14.40 – 15.00

Организация на дейността в практиката. Отсъствие от практиката поради заболяване и почивка. Възможности за решения в настоящите условия и в следващия НРД. Водещ – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

15.00  – 15.15

Преговори за НРД 2023-2026 – какво ще предложим от НСОПЛБ. Информация от Националния съвет на НСОПЛБ, 10.09.2022 г.  Дискусия по поставени от участниците в конференцията теми. 

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Сътрудничеството между организациите на лекарите и фармацевтичните фирми е в основата на информираността на лекарите за напредъка в лечението на заболяванията, за новите данни  от клинични проучвания на нови и известни медикаменти, за акцентите в диагностиката и лечението на някои заболявания. 

В условията на бързо развитие на фармацевтичната индустрия и електронната комуникация е изключително важно лекарите да бъдат информирани за новостите в областта на фармацията и комуникацията. 

По време на конференцията са осигурени оптимални условия за директен контакт между лекарите и фармацевтичните представители, обсъждане на конкретни въпроси и предварително подготвени теми. 

Нашите лектори:

Д-р Филип Алексиев, д.м.

През 2005г. завършва медицина в  Прага, Чешка република. През 2010г. придобива специалност Нервни болести. През 2015г. защитава дисертация на тема “Електроенцефалографски промени при пациенти с множествена склероза – клинични и психометрични корелации”.

В периода 2017-2019г. специализира в Университетска болница Инзелшпитал, Берн Швейцария, под ръководството на проф. Йоханес Матис и проф. Клаудио Басети. В основата на специализацията (clinical and scientific fellowship) е прилагането на мултидисциплинарен подход, включващ неврология, пулмология и психиатрия в диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с нарушения на съня и бодърстването, както и затвърждаване на познанията и опита в областта на епилепсията и пристъпните състояния с неепилептична етиология. Към това има специализиран интерес в областта на интензивното лечение на нервни болести, главоболието, множествената склероза, екстрапирамидните нарушения и др.

Доц. Елена Н. Паскалева-Георгиева

Педиатър с повече от 35 годишен опит във всички доболнични и болнични структури на
педиатричната помощ у нас. Детски пулмолог. Хомеопатия.

През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Диагностично-терапевтичен подход при
бронхообструктивен синдром в ранна детска възраст“. От 2020 г. е  Доцент по
педиатрия в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна.


Понастоящем е началник на Детска клиника по фтизиатрия към МБАЛББ „Св. София“ в София.

Интереси, публикации и участия в наши и международни форуми в областта на детската
пулмология, често боледуващите деца, сънна апнея в детска възраст.

Адв. Светозар Манев

Роден през 1983 година. Завършва право в СУ „Свети Климент Охридски“ през 2007 г. От 2009 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия. 

Практикува активно в сферата на гражданското, търговското и административното право, а от 2018 г. – и в областта на медицинското право. В последната сфера работи с пациенти по дела за медицински деликти /т.н. лекарски грешки/, с лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, с пациенти получили отказ от административни органи за чуждестранно лечение и такива, обжалващи решения на ТЕЛК и НЕЛК. 

От настоящата година издава научни публикации за уеб-сайта www.portalpravo.bg.