Научно-практическа конференция на СОЛСО, 10-11.10.2020 г.

Поредната, девета научно-практическа конференция за общопрактикуващи лекари ще се проведе на 10-11.10.2020 г в залите на хотел Лион, Боровец. 

Огромният успех на конференцията на СОЛСО през 2019 г и участието на ОПЛ от София област и още 10 други области на страната ни поставя нови предизвикателства пред организаторите на конференцията – УС на СОЛСО.

И тази година нашите теми ще бъдат актуални и полезни както за общопрактикуващите лекари, така и за всички лекари от извънболничната помощ, които работят по договор с НЗОК. Ще представим много важни теми, включени в Модул  4 от Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“, свързани с контролните дейности на различните институции в практиката на ОПЛ. По време на конференцията през м. октомври 2020 г. ще се спрем на общите принципи за поведение при проверки, гарантиращи правилното протичане на контролните процеси. Ще се спрем подробно на контролните дейности на РЗОК, РЗИ и НАП – най-честите и най-проблемните проверки в нашата практика. 

В отговор на многобройните запитвания и молби от наши колеги, през 2020 г., с активното съдействие на Института по Обща медицина,  организираме възможност за дистанционно участие в конференцията за всички колеги, които имат желание, но нямат възможност да участват на живо, след предварителна регистрация. 

Както обичайно, научната програма ще включва теми от различни области на медицината, практически подходи при различни заболявания, информация за редки заболявания и новости в терапевтичния спектър, практически въпроси от ежедневната ни практика. 

Ще бъдат осигурени всички противоепидемични мерки, регламентирани от МЗ. За всички желаещи осигуряваме безплатно изследване за антитела към коронавирусна инфекция.  Ще бъдат осигурени маски и дезинфектанти в общите части.  

Традиционно, по време на дискусията, ще ви запознаем с новостите, които се планират в нормативните документи и в начина на работа през 2021 година; ще отговорим на въпросите, които ви вълнуват; ще ви информираме за дейността на СОЛСО през 2020 г и за плануваните активности през 2021 година и ще обсъдим всичко друго, което ви вълнува. 

И през тази година запазваме традицията да осигурим участие и престой в хотела на всички редовни членове на СОЛСО при преференциални условия. 

 

Официални медийни партньори - Медикъл Нюз и Здравен Навигатор

Програма на конференцията - 10-11.10.2020 г.

08.00 – 09.00 ч   Регистрация. Откриване на конференцията. Неформални обсъждания в залата на спонсорите

09.00 – 09.20 ч   ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 4) – „Контрол и качество на медицинската дейност. Контролиращи институции. Нормативна база. Общи принципи на поведение“. Лектор – д-р Виктория Чобанова, СОЛСО

09.20 – 09.35 ч    „Новости в лечението и профилактика на Остеопороза. Приложение на Калцикинон като подържаща терапия“. Лектор – д-р Борислава Илчова, ревматолог, ВМА (Презентация на Валентис – основен спонсор)

09.35 – 09.50  ч      „Принципи и цели на имуномодулация при деца и възрастни с рекурентни респираторни инфекции и клиничен опит с Дефендил“. Лектор – д-р Александър Спасовски  (Презентация на Медис фарма)
 

09.50 – 10.05 ч     „Ренесанс на имуностимулиращия ефект на Есберитокс“. Лектор – проф. Петко Минчев (Севекс фарма)

10.05 – 10.20 ч        „В сянката на метаболитния синдром“.  Лектор – д-р Димитър Димитров, специалист кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА София (Презентация на Гедеон Рихтер)

10.20 – 10.35 ч   „Мястото на Фунгокап® в терапията на кожно-лигавичната кандидоза, и като профилактика при антибиотично лечение“  Лектор – д-р Андрей Кузманов, микробиолог в МЦ Пиротска ( Презентация на Стинг фарма)

11.00 – 11.15 ч        „Акценти в експертизата на физическата годност на водачите на МПС“. Лектор – д-р Виктория Чобанова, СОЛСО

11.15 – 11.30 ч        „Как да помогнем на пациентите със симптоми на долните пикочни пътища(СДПП), породени от доброкачествена простатна хиперплазия(ДПХ). Vesomni в моята практика“. – лектор д-р Георги Георгиев, специалист-уролог в Хил Клиник, гр. София   (Астелас фарма)

11.30 – 11.45 ч.       „Натокиназа – нови съвременни възможности в лечението и профилактиката на пациентите“. Лектор – д-р Мариян Иванов, Военна Академия – Варна, специалист анестезиология и интензивно лечение (презентация на Валентис – основен спонсор на конференцията)

11.45 – 12.00 ч        „Задълбочено познаване на исхемичния риск при пациенти с преживян миокарден инфаркт“. Лектор – д-р Валери Гелев, Клиника по кардиология в болница Токуда. (Астра Зенека)

12.00 – 12.35 ч        „Лизозомни болести (болест на Помпе и болест на Гоше) и ранната им диагностика – мисията възможна“. Лектори – д-р Добромир Стоянов и  Ирина Пелтекова, Санофи джензайм.

12.30 – 13.00 ч        ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 4) –  „Контрол по договора с НЗОК – видове, права и задължения на страните, най-чести причини за санкции, защита на ИМП. Арбитраж. Съдебна практика“. Лектор – д-р Виктория Чобанова, СОЛСО

14.30 – 14.45 ч        ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 4) –  „НАП, СУПТО, видове контрол и контролни производства в ПИМП. Нормативна база, видове контрол, санкции, защита“. Лектор – д-р Виктория Чобанова, СОЛСО

14.45 – 15.00 ч   „Smart Hit  IV – технологични форми за оптимална абсорбция. По-добре, по-бързо, по-интелигентно“ . Лектор – Симеон Асенов – продуктов мениджър на Валентис България

15.00-15.15 ч       „Поддържане в норма на хемоглобина, тромбоцитите и левкоцитите чрез  МАОЛО®„. Лектор д-р Атанас Смилов (презентация на Агенция по качество и безопасност на стоките Смило®)

15.15 – 15.50 ч        Хиперурикемията – ключов играч при хипертония и метаболитен синдром – лектор: проф. д-р Михаил Боянов д.м.н (Егис)

16.15 – 16.30 ч        ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 4) –  „Контролни дейности на РЗИ. Предварителен и последващ контрол. Ваксинопрофилактика. Предписания. Права и задължения на страните. Защита“. Лектор – д-р Виктория Чобанова, СОЛСО

16.30 – 17.15 ч       Тревожност и депресия в общата медицинска практика. Лектор – д-р Антония Замфирова, психиатър, УМБАЛНП „Св. Наум“ – София   (лекция, осигурена от Актавис – основен спонсор на конференцията)

17.15 – 17.30 ч        Cosentyx – съвременни предизвикателства в лечението на псориатичната болест. Лектор – д-р Иван Ботев (презентация на Новартис България)

17.30 – 18.00 ч        Дискусия. Какво се подготвя като промени в правилата за работа. Наредба за експертиза на работоспособността. Електронно здравеопазване. Новото в сайта на СОЛСО. Модератор – д-р Виктория Чобанова, СОЛСО

9.00  –   9.15            Сравнителен обзор на софтуерите, използвани в ПИМП – Лектор – д-р Бранимир Радуилов, ИОМ

9.15 – 9.30             Комбинирана антихипертензивна терапия – кога да изберем амлодипин, кога хидрохлортиазид“, лектор д-р Саркис Калустян, кардиолог в МБАЛ Св. Анна (лекция, осигурена от Актавис – основен спонсор на конференцията)

09.30 – 9.45           Ролята на ниски дози ASA в превенцията на СС-заболявания. Лектор: д-р Саркис Калустян, УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София (презентация на Полфарма)

9.45 – 10.00           Електронно здравеопазване – какво е направено досега. Лектор – д-р Бранимир Радуилов, ИОМ

10.00 – 11.00           Демонстрация на готовите модули – е-рецепта, е-протокол, е-направление – в залата на спонсорите.

Закриване на конференцията.

НАШИТЕ СПОНСОРИ

Сътрудничеството между организациите на лекарите и фармацевтичните фирми е в основата на информираността на лекарите за напредъка в лечението на заболяванията, за новите данни  от клинични проучвания на нови и известни медикаменти, за акцентите в диагностиката и лечението на някои заболявания. 

В условията на бързо развитие на фармацевтичната индустрия и електронната комуникация е изключително важно лекарите да бъдат информирани за новостите в областта на фармацията и комуникацията. 

По време на конференцията са осигурени оптимални условия за директен контакт между лекарите и фармацевтичните представители, обсъждане на конкретни въпроси и предварително подготвени теми. 

Основни спонсори на конференцията

Спонсори

Нашите лектори

Д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ, д.м.н.

Завършил медицина с отличие във ВМИ – София, България. Работил като асистент в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, ВМИ – София. Бил е директор на ИАЛ от 1998 до 2004 г. Оттогава е се занимава  с международна консултантска дейност в областта на лекарствената регулация и оценката на здравни технологии.

Специализирал в университетски клиники във Франция и Великобритания. Резултати от неговата научно-изследователска дейност в тези центрове са описани във водещи световни издания. Защитава докторат по медицина през 1997 г. През 2018 г. придобива образователна и научна степен „Доктор на науките“. Автор на над 100 публикации и научни съобщения, цитиран 175 пъти в реферирани международни издания.

От 2004 г. се занимава с Ръководи международен медицински център за клинични изпитвания. Има магистърски степени по бизнес администрация и по здравен мениджмънт. От м. май 2019 г е  Председател на УС на Българската асоциация по клинични проучвания, БАКП.

Д-р  ВАЛЕРИ ГЕЛЕВ, началник клиника по кардиология в Болница Токуда

Д-р Гелев има придобити две специалности „Вътрешни болести“ и „Кардиология“ и лиценз за инвазивен кардиолог.

Автор е на редица публикации в български и международни издания, съавтор е на два учебника. Има многобройни участия в международни и национални форуми. Член е на Българсокто кардиологично дружество и Eвропейския клуб за хронични оклузии.

Д-р АНДРЕЙ КУЗМАНОВ – микробиолог

Завършил медицина в  МУ гр. София през 1993 г. Специализирал в областта на клиничната микробиология, извършва широк спектър от микробиологични изследвания, консултира и лекува вирусни, бактериални и гъбични инфекции- на кожа, нокти, косми, както и системни инфекции – на ГДП, ЦНС, белодробни, интестинални, урогенитални, гинекологични и инфекции, предавани по полов път.

От 2009 г. е главен асистент в НЦЗПБ. 

Има над 150 публикации на български език, над 30 публикации на английски език в реферирани списания, съавтор на 2 медицински учебника. Многобройни участия в международни конгреси и многобройни цитирания в международни списания

Д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,  Хил Клиник, гр. София

Д-р Георгиев е специалист-уролог повече от 10 години.

Научните му интереси са областите на симптомите на долните пикочни пътища свързани с ДПХ, свръхактивен пикочен мехур, както и със сексуалните смущения при мъже.

Член е на Българското Урологично Дружество и на Европейската Урологична Асоциация. Редовен участник в национални и международни урологични форуми.

Проф. МИХАИЛ БОЯНОВ

Проф. Михаил Боянов завършва медицина през 1993 г. в София. 

От 1994 год. досега работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Александровска“ в София. От 1995 год. е преподавател към Катедрата по вътрешни болести на Медицински университет – София. Специализирал е вътрешни болести и ендокринология в Грац (Австрия), Кьолн (Германия) и Париж (Франция). През 1998 год. получава специалност по вътрешни болести, а през 2000 год. – по ендокринология и болести на обмяната.

От 2007 год. е доцент, а от 2012 год. – професор към МУ София. От 2010 год. е магистър по обществено здравеопазване.

Основните научно-практически интереси на д-р Боянов са в областта на остеопорозата и костната метаболитна патология, болестите на щитовидната жлеза и сърдечно-съдовия риск при захарен диабет.

Проф. ПЕТКО МИНЧЕВ,  Председател на Българската Асоциация по Детска Пневмология и създател на специалността Детска Пневмология и Фтизиатрия

Проф. Д-р Петко Минчев е автор на 221 научни труда, една монография, три учебника, две рационализации, един патент.

Член е на Българското Дружество по Белодробни болести, Европейското респираторно Дружество
Главен редактор на специализирано научно списание Български Медицински журнал, 
Национален консултант по Детска Пневмология и Фтизиатрия при МЗ.

За своята професионална и научна кариера два пъти е награждаван с почетен медал и е носител на престижната академична награда на МУ – София – Singum Laudis за особени приноси в развитието на МУ – София

Д-р САРКИС КАЛУСТЯН, кардиолог в УМБАЛ „Св. Анна“ – София

Завършил с отличие МУ – Варна през 1999 г.

Има признати специалности „Вътрешни болести“, „Кардиология“, „Интервенционална кардиология“, експертно ниво Ехокардиография. 

Бил е асистент към катедра „Обща медицина“ към МУ – София.  Има допълнителни специализации и курсове в университетски клиники в Чехия, Полша, Германия, Италия. 

От 2009 година работи в сектор „Интервенционална кардиология“ на УМБАЛ „Св. Анна“ в София.

Има интереси в областта на диагностиката и лечението на белодробна артериална хипертония. 

Д-р ИРИНА ПЕЛТЕКОВА

Завършила е медицина през 1993 година в Стара Загора.  От 1997 до 1999 година е специализирала токсикология в Мичигански Държавен Университет, САЩ.  Работила е и като медицински представител. От 2016 година е медицински съветник по редки болести.  

Д-р ДОБРОМИР СТОЯНОВ

Роден в град Добрич на деня на празника на студентите – 8ми декември.  Завършва медицина в София през  1999 г.

От 2000 година, започва работа във фармацевтични компании – 10 години в Гедеон Рихтер (в областите гинекология, кардиология, неврология, урология, психиатрия и онкология), 10 години в Новартис (отдел за онкологични и редки заболявания).

От началото на 2020 година е част от екипа за редки заболявания в Санофи Джензайм.

Д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Специалист кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Асистент към катедра Сърдечно-съдова хирургия

Д-р БОРИСЛАВА ИЛЧОВА

Специалист Вътрешни болести и Ревматология, с над 20 години стаж и опит в лечението на възпалителни и дегенеративни ставни заболявания и системни заболявания на съединителната тъкан. 

Работила е в Център за спешна медицинска помощ – Перник, клиника по ревматология и кардиология към ВМА – София. В момента е част от екипа на МЦ „Хера“ и ДКЦ ВМА – София

Д-р МАРИАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ

Специалист в отделение Анестезиология и интензивно лечение на Военомедицинска Академия – Варна

СИМЕОН АСЕНОВ

Продуктов мениджър на Валентис България, ентусиаст за презентирането на здравните ползи на медикации от естествен произход