Здравните изисквания към работещите в обществени перални са регламентирани в Наредба 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. 

Съгласно Наредба 12, работещите в обществени перални трябва да преминават първоначален преглед, включващ: 

  • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
  • бактериологично изследване на чревен секрет за патогенни бактерии;
  • изследване за чревни паразити;
  • бактериологично изследване на гърлен/носен секрет за стафилококово носителство

Периодичните прегледи се провеждат 1 път годишно и включват: 

  • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
  • преглед от дерматовенеролог
  • няма изискване за ежегодни микробиологични и паразитологични изследвания. Те се назначават от ОПЛ или дерматовенеролога, както и при епидемиологични показания

Резултатите от прегледите и изследванията се нанасят в здравна книжка, която се съхранява в обекта и се представя при поискване от контролните органи