Съгласно промените в Наредбата за медицинска експертиза, считано от 01.01.2020 г. отпада попълването на ЛАК при ползване на временна неработоспособност. 

 

Справката, която досега правихме по записите в ЛАК,  може да се направи електронно на сайта на НОИ при наличието на софтуер и електронен подпис. 

Да благодарим на д-р Цветан Борисов, ОПЛ от София, който направи този материал в полза на всички ОПЛ.