Планувани активности на СОЛСО за 2020 година

  1. На 22.02.2020 г. в София плануваме съвместна практическа конференция на СОЛСО и ДСОПЛ. Темите ще бъдат само актуалните за ОПЛ – НРД, приложения, НАП и СУПТО, промените в наредбите. Ще подготвим поредния цикъл на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ – експертизните дейности в ПИМП, включващ издаване на медицински свидетелства за:

–  сключване на граждански брак,

– за физическа годност на водачи на МПС,

–  за работа,

 –  за обучение в училище или ВУЗ;

– медицински удостоверения за началото на учебната година,

– за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище;

– за постъпване в социален дом;

– за застрахователни компании;

– за неявяване в съда по здравословни причини

– експертиза на причините за настъпване на смърт.

Ще посочим отново промените в Наредба 15 за имунизациите, както и промени в ЗЛЗ и други закони (ако бъдат публикувани дотогава).

 

  1. В периода март-май планираме да организираме традиционните регионални срещи по места.  Регионалните срещи ще се провеждат в работен ден, следобедно-вечерни, с 1-2 презентации на спонсорите. Срещи ще се проведат в районите: Ботевград, Етрополе-Правец, Своге-Драгоман, Ихтиман-Костенец-Долна Баня, Самоков, Сливница, Костинброд, Елин Пелин, Божурище
  1. Традиционната годишна конференция на СОЛСО плануваме да проведем на 9-11.10.2020 г. Като резервни дати сме определили 25-27.09.2020 г.  Конференцията ще се проведе в съботен ден, сутрешна и следобедна сесия, и  ще включва научни съобщения, презентации, лекции, участие на фармацевтични фирми с щанд, практически сесии, свързани с взаимоотношенията с институциите в България при контролни дейности – права и задължения на проверяващите и проверяваните.