Не използвайте естрадиолови кремове повече от 4 седмици

European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) препоръчва употребата на кремове, съдържащи високодозиран естрадиол – 100 μg/g (0.01%) да се ограничи до период не повече от 4 седмици като еднократен терапевтичен епизод.

Причината за тази препоръка е да се намали риска от странични ефекти, като тромбообразуване, инсулти, някои типове ракови заболявания, които могат да се дължат на абсорбцията на естрадиол в кръвообращението от интравагиналните кремове, използвани за облекчаване на симптомите на вагинална атрофия при постменопаузални жени.

Препоръката е публикувана на 4.10.2019 г. след срещата на PRAC, състояла се от 30.09.2019 г. до 3.10.2019 г.

Европейската комисия изиска преглед на безопасността през април 2019 г. Прегледани бяха всички налични данни за безопасност и ефикасност на високодозираните естрадиол-съдържащи кремове, включително концентрацията на хормона естрадиол в кръвта. Данните показват, че постменопаузалните жени, които използват тези кремове, имат нива на естрадиол в кръвта значително над нормалните постменопаузални нива.

Новите препоръки ще бъдат добавени към листовките на препаратите, заедно с предупреждението, че трябва да се използват за не повече от 4 седмици като един лечебен период. Размерът на тубата ще бъде не по-голяма от 25 г за предпазване от по-продължителна от препоръчваната употреба.

Източник – Medscape