Медицински софтуер и СУПТО

От 1.2.2020 година всички, които работят със СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) трябва да отговарят на изискванията на Наредба Н-18. 

Във връзка с третирането на медицинския софтуер като СУПТО СОЛСО изпрати писмо до НАП за разясняване на случаите, в които медицинският софтуер се приема  като отговарящ на критериите на НАП за СУПТО. 

Писмо на СОЛСО до НАП относно СУПТО

Очакваме официалния отговор на НАП