Писмо до ТОЛЕК за изискванията към подготовката на кандидати за водачи на МПС със заболявания по Наредба 3

Във връзка с изискванията на ТОЛЕК за подготовката за освидетелстване на пациентите със заболявания, изпратихме писмо до ТОЛЕК с цел съгласуване на изискванията на ТОЛЕК с действащата нормативна уредба за диспансеризацията на заболяванията. 

 

Писмо до ТОЛЕК

 

Все още нямаме отговор на писмото