Защо е важно да имаме правилник за вътрешния ред и оказване на медицинска помощ в лечебното заведение?

Какво трябва да съдържа?

Как да регламентираме дейности, които не са описани в нормативните документи?

Как да опишем административните услуги, които предоставяме на пациентите?

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ПРАКТИКАТА – презентация от регионални срещи на СОЛСО 2019 г. 

Примерен правилник за вътрешния ред в лечебното заведение – шаблон