За първи път – скринингът за карцином на дебелото черво не е необходимо да обхваща всички лица. Трябва да е базиран на индивидуалния риск

 

2.10.2019 г. 

За първи път ръководство за поведение препоръчва скринингът за карцином на дебело черво да не се извършва рутинно за всички лица от 50 до 79 години, а да се ограничи до хората, които имат повишен риск от развитие на заболяването.

Ново ръководство за поведение, изработено от международна група експерти, променя традиционните препоръки. Днес в много страни се препоръчва рутинен скрининг на всички лица над 50 години, а наскоро някои страни понижиха началната възраст за скрининга  и тя стана 45 години.

Новото ръководство за поведение е публикувано на 2 октомври в BMJ.

„Скринингът трябва да бъде препоръчван на възрастни с кумулативен риск от карцином на дебелото черво за 15 години 3 % и повече. Това е точката, балансираща ползите и потенциалните рискове от скрининга.“ – твърдят авторите, водени от д-р Лиза Хелсинген, Clinical Effectiveness Research Group в Университета в Осло, Норвегия.

Скринингът не се препоръчва, ако кумулативният риск е под 3 %.

Калкулаторът за 15-годишния риск е наличен on-line – QCancer calculator. „Оптималният избор за всеки човек изисква съвместно решение между лекаря и пациента“, коментира Хелсинген за Medscape Medical News.

Риск-базирания подход се счита за най-подходящия начин да се обсъжда скрининга за карцином на дебело черво и вече  се използва при скрининга на пациенти за карцином на простатата и на белия дроб, пише Филип Аутиър от International Prevention Research Institute, Лион, Франция, в уводна статия.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) в Америка съобщи, че новото ръководство не променя техните скнингови препоръки.

Източник: https://www.medscape.com/viewarticle/919325?nlid=131879_5403&src=wnl_dne_191003_mscpedit&uac=122181MG&impID=2117268&faf=1