Наближава срокът за смяна на касовите апарати съгласно изискванията на Наредба Н-18

 1. Съгласно Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продежби в търговските обекти чрез фискални устройства нашите кабинети попадат в категорията „търговски обект“.

 2. Свързването на касовия апарат с медицинската база данни не е желателно. В този случай медицинският софтуер може да се счете за СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти), а ако се определи като такъв, следва да бъде одобрен от НАП и вписан в списъка на НАП с одобрен софтуер за продажби. Много по-малко главоболия ще имаме, ако софтуерът не е свързан с касовия апарат, а бележките се набират ръчно.

 3. Колеги, които обслужват повече от 1 кабинет, могат и е желателно да регистрират касовите си апарати без стационарен обект. Това ще позволи да се издават касови бележки от 1 касов апарат в различните кабинети.

 4. Новите касови апарати ще предават информация на НАП на всеки 5 минути. Което означава, че контролиращ от НАП може в чакалнята да провери дали сте издали касова бележка за платената сума, или не.

 5. Ако от НАП установят, че не сте издали касова бележка, могат да ви наложат санкция в размер до 20 000 лв И да ви затворят кабинета за до 30 дни. Имайте предвид това, ако не маркирате получените от пациентите суми в касовия апарат.

 6. Ежедневно се публикува списък на НАП с обектите, подлежащи на принудително запечатване. В последния списък са 2 зъболекарски кабинета и 1 лаборатория. Въпрос на време е да включат и нас в проверките.

 7. Принудителната административна мярка „Затваряне на обекта“ е с предварително изпълнение. Това означава, че обектът ще бъде затворен дори и да обжалвате санкцията и дори и да платите глобата – докато тече процедурата и не се отмени заповедта.

 8. В случай на проверка и установено нарушение от НАП (това може да бъде и неиздаването на 1 касова бележка) е изключително важно навременното оспорване на предварителното изпълнение. Необходима ви е консултация с компетентни консултанти. Подобна консултация можете да получите на горещата линия на БАРБС (Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер) – 0700 70 550. Запечатването на обекта се изпълнява до 3 дни след проверката, така че нямаме много време.

 9. За да не се налага да реагирате по спешност, регистрирайте на касовите апарати получените от пациентите суми, включително и в изнесените от практиката ви кабинети.

 10. СОЛСО е договорило специални условия за смяна на касовите апарати. Изпратили сме на всички наши членове актуални оферти. Ако някой не е получил оферта по мейла, моля да се обърне към ръководството на сдружението или координатора за съответния район.

 11. СОЛСО е договорило специални условия за смяна на касовите апарати. Изпратили сме на всички наши членове актуални оферти. Ако някой не е получил оферта по мейла, моля да се обърне към ръководството на сдружението или координатора за съответния район.

 12. Крайният срок за смяна на касовите апарати с нови, отговарящи на изискванията на наредба Н-18, за лечебните заведения, които не използват софтуера си като СУПТО, е 30.06.2019 г.

 13. Няма изискване на Наредба Н-18 да се програмира отделно в касовия апарат всяка една услуга като отделен департамент. Услугите могат да бъдат групирани в 3-4 департамента (напр. потребителска такса, платени услуги, лабораторна такса) за по-лесна ежедневна работа с касовия апарат.