Правилник за вътрешния ред в лечебното заведение

Защо е важно да имаме правилник за вътрешния ред и оказване на медицинска помощ в лечебното заведение?

Какво трябва да съдържа?

Как да регламентираме дейности, които не са описани в нормативните документи?

Как да опишем административните услуги, които предоставяме на пациентите?

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ПРАКТИКАТА – презентация от регионални срещи на СОЛСО 2019 г. 

Примерен правилник за вътрешния ред в лечебното заведение – шаблон 

СОЛСО организира научно-практическа конференция за ОПЛ на 18-20 октомври 2019 г.

Научно-практическата конференция ще се проведе в хотел Лион, курортен комплекс Боровец, общ. Самоков. 

На страницата на конференцията публикуваме подробности за организацията на конференцията, научната програма, практическите сесии, спонсорите на събитието.

Програма на конференцията

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20-10-2019 г, хотел Лион, Боровец