Коронавирусна инфекция – за лекари

Коронавирусна инфекция - материали за лекари

В условията на епидемия от коронавирусна инфекция инструкциите се менят бързо. 

На тази страница можете да намерите всички инструкции, издадени от МЗ, НЗОК, РЗИ, както и полезни материали за практиката на лекарите

Как се облича и съблича предпазно облекло

Алгоритми за поведение

Алгоритъм за кардиопулмонална ресуситация при COVID-19