Мъртвопроверителство

Издаване на съобщение за смърт - практическа гледна точка

Д-р В. Доков, съдебен лекар, разработи по поръчение на НСОПЛБ презентация, в която описва практическите и юридическите аспекти на мъртвопроверителството. 

Презентацията беше представена на множество конференции на НСОПЛБ през 2011 година. 

Оттогава нормативната база на мъртвопроверителството не е променяна и презентацията е актуална и днес.

В презентацията можете да намерите важни аспекти от мъртвопроверителството:

  • кога можем да издадем съобщение за смърт
  • кога не можем да издадем съобщение за смърт
  • кой издава съобщението за смърт

Много от проблемите, свързани с мъртвопроверителството, все още не са намерили своето нормативно разрешение, въпреки многократните искания на НСОПЛБ към МЗ да регламентнира този процес. 

Мъртвопроверителството не е включено в наредбата за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за ПИМП.


  gp_martvoproveritelstvo