Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 3

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини, експертизата на причините за настъпване на смърт.

Презентациите от модул 3 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ бяха представени по време на Отворената среща на ДСОПЛ и СОЛСО в София на 22.02.2020 г. 

ПАОПЛ-3-Подготовка на документи за застрахователна компания (5 слайда в 5 минути)

ПАОПЛ-3-Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви и екскурзии

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско за физическа годност на водачи на МПС

ПАОПЛ-3-Неявяване в съда по здравословни причини

ПАОПЛ-3-Наредба за медицинската експертиза

ПАОПЛ-3-НРД 2020 – какво се промени и какво не се промени

ПАОПЛ-3-Подготовка за постъпване в социален дом

Презентации, представени от ДСОПЛ: 

Проверки от регулаторните органи – нови казуси – д-р Станислава Крайселска

Мъртвопроверителство – издаване на съобщение за смърт – д-р Георги Миндов

Ваксинациите- как да уведомим Удостоверително

Издаване и контрол  на болнични листове без ЛАК – д-р Стоименова

Контрол и издаване на БЛ без ЛАК – 2 

(Не)издаването на болнични листове от зъболекари как да се справим

Издаване на медицинско свидетелство за работа

 НАРЕДБА № 1 за прегледи на спортисти

НРД с три години хоризонт или какво още (не) знаем за него? – д-р Георги Миндов

Платени дейности и какво още е важно да знаем

Правила за извършване на домашни посещения

СУПТО или НЕ това е въпросът

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

Презентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 4 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ ще бъде представен на годишната научно-практическа конференция на СОЛСО в Боровец, 9-11.10.2020 г. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули.