Промяна в ЗЛЗ

В бр. 42 на ДВ от 28.05.2019 г. е обнародвана промяна в ЗЛЗ, съгласно която срокът за придобиване на специалност Обща медицина се удължава с

Прочетете повече »