Мъртвопроверителство

Издаване на съобщение за смърт - практическа гледна точка

Д-р В. Доков, съдебен лекар, разработи по поръчение на НСОПЛБ презентация, в която описва практическите и юридическите аспекти на мъртвопроверителството. 

Презентацията беше представена на множество конференции на НСОПЛБ през 2011 година. 

Оттогава нормативната база на мъртвопроверителството не е променяна и презентацията е актуална и днес.

В презентацията можете да намерите важни аспекти от мъртвопроверителството:

  • кога можем да издадем съобщение за смърт
  • кога не можем да издадем съобщение за смърт
  • кой издава съобщението за смърт

Много от проблемите, свързани с мъртвопроверителството, все още не са намерили своето нормативно разрешение, въпреки многократните искания на НСОПЛБ към МЗ да регламентнира този процес. 

Мъртвопроверителството не е включено в наредбата за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за ПИМП.


  gp_martvoproveritelstvo

Конференция за ОПЛ в Пловдив

Конференция за ОПЛ, посветена на ваксинопрофилактиката

Сдружението на общопрактикуващите лекари Пловдив организира научна конференция посветена на ваксинопрофилактиката, която ще се състои на 14.03.2020г., събота,  в конферентна зала „Etra Hall” гр. Пловдив бул. “Сакт Петербург” 131.
 
Програмата е с интересни теми, представени от увлекателни лектори и гарнирани от вкусни ястия и ароматни напитки в приятна обстановка.
 
По време на конференцията ще бъде проведено и обучение за извършване на проба Манту и прилагане на БЦЖ ваксина, като на всички участници ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение, изисквано от Наредба 15 за имунизациите в РБългария. 

Програма на конференцията: