Научно-практическа конференция на СОЛСО 18.09.2021 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЛСО - 18.09.2021 г., БОРОВЕЦ

По традиция УС на СОЛСО организира за своите членове и за гости – ОПЛ, научно-практическа конференция ежегодно. 

Научно-практическите конференции ни дават възможност в приятна и неформална среда да се запознаем с новости в лечението и диагностиката на заболявания, административните правила за работа като ОПЛ, практическите подходи за извършване на нашата дейност по начин, съобразен с нормативните изисквания, практически съвети за работа при някои конкретни ситуации, възможности за организация на медицинската и административната дейност и финансирането на практиката. 

Целта на конференциите е да подобрим начина на работа, комуникацията с пациентите, организацията на дейността и по този начин да подобрим качеството на дейността на ОПЛ, професионалната удовлетвореност от извършената медицинска дейност и финансовите показатели  от дейността. 

Традиционната научно-практическа конференция ще се проведе на 18.09.2021 г. в хотел Лион, Боровец. 

Регистрацията за конференцията се извършва до 10.09.2021 г. от бутона по-долу. За регистрираните след 11.09.2021 г. не можем да гарантираме настаняване в хотела. 

Предварителна програма на конференцията

09.00 ч

Откриване на Конференцията. Приветствия

09.15 – 09.30 ч

ПАОПЛ Модул 4: Контролни дейности на ИА „Медицински надзор“ – какво трябва да знаем. Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

09.30 – 10.00 ч

ПАОПЛ Модул 4: Какви са най-честите грешки, допускани от нас и контролирани от НАП? Какво да направим, за да се защитим – преди и по време на проверката. Лектор – адв. Валентин  Савов, с дългогодишен практически опит в защита на бизнеса срещу действията на НАП

10.00 – 10.15 ч

Неалкохолен стеатохепатит – тихото глобално предизвикателство. Неинвазивни методи за диагностициране на пациенти с НАСХ (Фиброксан). Лектор – д-р Петър Спасов (презентация на МЦ Синексус)

10.15 – 10.30ч

ПАОПЛ Модул 4: Контролна дейност на Инспекцията по труда – необходими документи в практиката. Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

10.30 – 11.00 ч

Кафе пауза

11.00 – 11.30 ч

Комуникация в практиката на ОПЛ, или Защо пациентите се оплакват? Как да реагираме при агресия? Как да съобщаваме лоши новини на нашите пациенти? Лектор – д-р Георги Хранов, психиатър

11.30 – 12.00 ч.

Симпозиум на Ново Нордиск:

Ozempic® – Освободете потенциала в лечението на захарен диабет тип 2

Лектор: Доц. д-р Живка Бонева, дм, началник на Клиниката по Ендокринология при Медицински Институт на МВР

12.00 – 12.30 ч

Икономически аспекти при пенсиониране на ОПЛ – анализ на възможните варианти. Пенсиониране при определена от ТЕЛК намалена работоспособност. Лекторът – Мария Благоева, Главен експерт в Дирекция „Пенсии“ към ЦУ на НОИ

12.30 – 13.30  ч

Обяд

13.30 – 14.30 ч

ПАОПЛ Модул 5: Интерактивен семинар на тема „Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите?“  Модератор – д-р Виктория Чобанова, Председател на УС на СОЛСО

Лечебните заведения могат да определят такса за електронна обработка на болнични

Лечебните заведения могат да определят такса за електронна обработка на болничните листове за временна неработоспособност

Становище на адв. Боев за правното основание за събиране на такса от ОПЛ за обработка на личните данни на пациентите и данните за здравния им статус и подаването на тази информация към НОИ 

По искане на Института по Обща Медицина адв. Ивайло Боев направи преглед на нормативната уредба, регламентираща издаването на болнични листове и предаването на данните от издадените болнични листове към НОИ от общопрактикуващите лекари. 

Въз основа на направения анализ на нормативната уредба адв. Боев  аргументирано обяснява в Становището правното основание на общопрактикуващите лекари да определят такса, различна от потребителската, за извършваната от тях административна дейност в изпълнение на Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (приета през 2014 г, изм. през 2019 г, в сила от 01.01.2020 г.)

Семинар на тема „ХОББ – отвъд тютюнопушенето“

Семинар за лекари "ХОББ - отвъд тютюнопушенето"

На 19 ноември 2020 година за пореден път се отбелязва МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

През 2020 година Коалиция за живот без тютюнев дим, Сдружение “Национална асоциация за профилактика на
белодробните болести“ и Сдружение „Въздух за здраве” организират on-line семинар на тема „ХОББ – отвъд тютюнопушенето“.

Семинарът ще се проведе на 17.11.2020 г, вторник, от 19.00 ч. Необходима е предварителна регистрация. 

Подробности за семинара можете да видите в прикачения файл.

Покана за семинар – ХОББ – отвъд тютюнопушенето.docx

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 3

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини, експертизата на причините за настъпване на смърт.

Презентациите от модул 3 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ бяха представени по време на Отворената среща на ДСОПЛ и СОЛСО в София на 22.02.2020 г. 

ПАОПЛ-3-Подготовка на документи за застрахователна компания (5 слайда в 5 минути)

ПАОПЛ-3-Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви и екскурзии

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско за физическа годност на водачи на МПС

ПАОПЛ-3-Неявяване в съда по здравословни причини

ПАОПЛ-3-Наредба за медицинската експертиза

ПАОПЛ-3-НРД 2020 – какво се промени и какво не се промени

ПАОПЛ-3-Подготовка за постъпване в социален дом

Презентации, представени от ДСОПЛ: 

Проверки от регулаторните органи – нови казуси – д-р Станислава Крайселска

Мъртвопроверителство – издаване на съобщение за смърт – д-р Георги Миндов

Ваксинациите- как да уведомим Удостоверително

Издаване и контрол  на болнични листове без ЛАК – д-р Стоименова

Контрол и издаване на БЛ без ЛАК – 2 

(Не)издаването на болнични листове от зъболекари как да се справим

Издаване на медицинско свидетелство за работа

 НАРЕДБА № 1 за прегледи на спортисти

НРД с три години хоризонт или какво още (не) знаем за него? – д-р Георги Миндов

Платени дейности и какво още е важно да знаем

Правила за извършване на домашни посещения

СУПТО или НЕ това е въпросът

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

Презентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 4 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ ще бъде представен на годишната научно-практическа конференция на СОЛСО в Боровец, 9-11.10.2020 г. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Коронавирусна инфекция – за лекари

Коронавирусна инфекция - материали за лекари

В условията на епидемия от коронавирусна инфекция инструкциите се менят бързо. 

На тази страница можете да намерите всички инструкции, издадени от МЗ, НЗОК, РЗИ, както и полезни материали за практиката на лекарите

Как се облича и съблича предпазно облекло

Алгоритми за поведение

Алгоритъм за кардиопулмонална ресуситация при COVID-19

Коронавирусна инфекция

Коронавирусна инфекция - обща информация

Епидемичният взрив от коронавирусна инфекция е регистриран в Китай, провинция Хубей. Главният град на провинцията е Ухан. 

Изолираният коронавирус, причинител на епидемията, е нов за хората вирус. Досега не е регистриран като причинител на заболяване.  По последни данни (12.02.2020 г) се предава по въздушно-капков и контактен път. Източник на заразата е болният човек, има информация и за предаване на заболяването от заразоносители, които не са развили симптоми на заболяване 

Инкубационният период е 2-12 дни. Заболяването протича с грипоподобни симптоми, като  температура, треска, мускулни болки, кашлица, отпадналост. В по-тежките случаи може да се развие пневмония, дихателна недостатъчност, летален изход.  По-тежко протича инфекцията при възрастни и хора с хронични заболявания. Децата прекарват инфекцията по-леко, но са заразоносители. 

Засега няма специфично лечение на инфекцията. Лечението е насочено към повлияване на симптомите на заболяването. 

 

Какво да правят пациентите, били в контакт с коронавирус?

Всички хора, които  в последните 14 дни са били в Китай, пътували са със самолет от летищата в Москва, Доха и Истанбул или са били в контакт с хора, пътували в Китай или със самолет през изброените летища, трябва да се свържат ПО ТЕЛЕФОНА със своя личен лекар и да го информират за тези факти. ОПЛ ще препоръча ограничаване на контактите с други хора, засилена лична хигиена и дезинфекция в дома и самонаблюдение за поява на симптоми на остра вирусна инфекция (повишена температура, трекса, главоболие, болки в гърлото, кашлица, мускулни болки, отпадналост). При поява на симптоми, ОПЛ ще съдейства за осигуряване на изолация и лечение в болнични условия. Изолацията в домашни условия и самонаблюдението продължават 14 дни след последния контакт със съмнителен заразоносител. 

Вирусът не е устойчив на сапун и обичайни дезинфектанти на алкохолна основа. Желателно е ръцете да се мият често със сапун (поне за 20 секунди) и повърхностите в дома, вкл. бани, кухни и тоалетни, да се дезинфекцират редовно с дезинфектанти на алкохолна основа. 

Желателно е потенциалните носители на вируса да носят предпазни маски, с които да намалят вероятността за заразяване на други хора в домакинството. 

 

Какво трябва да правят лекарите по отношение на болни и контактни на коронавирусна инфекция?

  1. Бърза информация от ОПЛ към РЗИ и обратно в случаите, когато се появи на преглед лице, било в заразените райони или което е контактно на пребивавал в заразените райони. От РЗИ ще ни съобщават за всеки идентифициран потенциален вирусоносител, а и ние трябва да съобщаваме максимално бързо по телефона, ако такъв пациент се появи в кабинета.
  2. При всеки болен с грипоподобни симптоми да задаваме въпрос дали е бил в чужбина в последния месец. Акцентът е пребиваване в Китай или пътуване със самолет през летищата в Истанбул, Доха, Москва.
  3. На всички, пребивавали в заразените райони, или контактни на пътували в чужбина с потенциален риск от заразяване, трябва настоятелно да препоръчаме да останат в дома си и да ограничат до минимум контактите си с други хора за 14 дни от датата на последния потенциален контакт с вируса. През този период от време трябва да измерват в домашни условия телесната температура и да се наблюдават за грипоподобни симптоми. Желателно е пациентът в карантина да записва името на всеки, с който е бил в контакт през този период.
  4. Ако потенциалните носители са наши пациенти, трябва да им препоръчаме да ни се обаждат ежедневно по телефона, за да ни съобщят колко е температурата им и имат ли нови оплаквания. Не трябва да ги посещаваме в домовете. Не трябва да ги пазим да не нарушават карантината. Необходимо е да регистрираме данните от техните обаждания – в книгата за контактните на ОРЗ или по друг начин. Тези данни ще са необходими в случай, че се развие заболяване и се наложи лечение.
  5. Ако потенциалният носител няма личен лекар, необходимо е да се обадим на РЗИ, за да определят лекар от местната болница, който да поеме неговото наблюдение.
  6. При поява на симптоми на заболяване (повишена температура, кашлица, грипоподобни симптоми) в карантинния период, трябва да се обадим на РЗИ, откъдето ще се организира вземането на пациента от дома му с линейка и транспортирането му до Инфекциозно отделение. Наш ангажимент е да издадем направлението за хоспитализация с вписани известните ни данни за пациента и данните от наблюдението му в АЛ. Не е ясно все още по коя КП и кое МКБ ще бъде направлението.
  7. По отношение на предпазването ни от заболяване. Към момента е необходимо да си осигурим лични предпазни средства и да засилим дезинфекционния режим в кабинетите и чакалните – по-честа дезинфекция с обичайните средства, вкл. на повърхности, дръжки на вратите, пейки в чакалните, тоалетни. По-честа дезинфекция на ръцете. Необходимо е да се подготвим за епидемична обстановка, като закупим медицински шапки, респиратори с филтър (FFP 3), предпазни очила или шлем, ръкавици, калцуни. Целта е да се предпазят откритите части на тялото, очите и дихателните пътища от заразяване по въздушно-капков или контактен път. Могат да се закупят от магазини за специализирано медицинско облекло, оборудване. На този етап не е необходимо да купуваме специални предпазни гащиризони. Предпазните средства трябва да използваме, ако се наложи да преглеждаме болни или вероятно болни от коронавирусна инфекция. Към момента ежедневното им използване не е необходимо. Предпазни средства трябва да бъдат осигурени за всички работещи в практиката – това е ангажимент на работодателя.

За актуалната епидемична обстановка, последните данни за симптомите на заболяването, наличието или липсата на потенциални вирусоносители в София област следете на сайта на РЗИ – https://www.rzi-sfo.com/c/надзор-на-заразните-болести/p/информация-за-новия-коронавирус . На страницата можете да намерите и друга важна информация за медицинските специалисти, като например алгоритмите за обличане и събличане на предпазно облекло, поведение при грип, малария, ухапване от кърлеж, трихинелоза, Зика-вирусна инфекция и др

 

Конференция за ОПЛ в Пловдив

Конференция за ОПЛ, посветена на ваксинопрофилактиката

Сдружението на общопрактикуващите лекари Пловдив организира научна конференция посветена на ваксинопрофилактиката, която ще се състои на 14.03.2020г., събота,  в конферентна зала „Etra Hall” гр. Пловдив бул. “Сакт Петербург” 131.
 
Програмата е с интересни теми, представени от увлекателни лектори и гарнирани от вкусни ястия и ароматни напитки в приятна обстановка.
 
По време на конференцията ще бъде проведено и обучение за извършване на проба Манту и прилагане на БЦЖ ваксина, като на всички участници ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение, изисквано от Наредба 15 за имунизациите в РБългария. 

Програма на конференцията:

Отворена среща ДСОПЛ-СОЛСО

Отворена среща на ДСОПЛ и СОЛСО "Промените през 2020 г - силата да бъдеш информиран"

Модул 3 от ПАОПЛ "Да работим без санкции"

На 22 февруари 2020 година, събота, от 10.00 до 16.00 ч ще се проведе съвместна конференция, организирана от СОЛСО и ДСОПЛ. По време на конференцията ще бъде дискутирана и тематиката от Модурл 3 на Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“

Конференцията ще се проведе в зала 2 на МБИ, ул Здраве № 2, София.

Участието на ОПЛ е без такса регистрация. 

Осигурена е възможност за паркиране на паркинга на МБИ – вътрешния двор. 

Програма на конференцията:

Регистрация : от 9.15ч. и кафе „Добре дошли“

МОДУЛ 1 : 10.00ч. -12.30ч.

10.00ч.-10.30 ч. „Оптимален контрол на липидния риск при комбинирина терапия с Ezetlmibe“ лекция на проф. Борислав Георгиев, началник на кардиологична клиника НКБ , лекция осигурена от Актавис – компания на ТЕВА
1. Промени в Наредбата за медицинска експертиза, в сила от 2020 година , насочване за ТЕЛК,и др.
2. Издаване и контрол на болничните листове без ЛАК
3. Неявяване в съда по здравословни причини – кой и как издава документа?
4. (Не)Издаване на болнични листове от дентални лекари – как да се справим?
5. Ваксинациите- как да уведомим „удостоверително“ подлежащите?
3. „НРД 2020 и приложенията към него: „Какво се промени и какво не се промени? Какво предстои?“ – лектор д-р Чобанова и “ НРД с три години хоризонт“ – лектор д-р Миндов
4. „Платени дейности и какво още е важно да знаем? Новата Декларацията за съгласие за допълнително поискани услуги“
6. „Кампания за Гошко от 15 февруари – да подкрепим и бъдем съпричастни „
7. „Проверки от регулаторните органи- нови казуси“ д-р С. Крайселска

2.30- 13.00 – кафе пауза- Обяд


МОДУЛ 2: 13.00ч. – 16.00ч.


1. Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак
2. Издаване на медицинско свидетелство за работа
14.00-14-30ч. „Хелтико – Иновативна технология за по-добра комуникация с пациентите!
Лектор: г-н Стоян Дипчиков – съ-основател и продуктов директор на фирма Хелтико
3. Издаване на медицинско свидетелство за шофьори – здрави и със заболявания. Кога да насочваме към ТОЛЕК?
4. Новата Наредба 1 за прегледи на спортисти
5. Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви – Наредба 24,
6. Детски и ученически пътувания с обща цена (екскурзии, зелено училище) – какви са нашите ангажименти?
7. Подготовка на пациент за постъпване в социален дом
8. Подготовка на документи за застрахователни компании
9. Експертиза на причините за настъпване на смърт
10. П
равила за домашните посешения 

11. Касови неволи: „СУПТО или не, това е въпросът“


Закриване: 16.00ч. 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

УС на СОЛСО

СУПТО – позицията на СОЛСО

От 1.2.2020 година влиза в сила Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания якъм лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 

Съгласно Указанията на НАП, изработени съвместно с НСОПЛБ , медицинският софтуер е СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти). Вариантите, които са възможни, според Указанията, са: 

  • СУПТО по чл. 52а ал. 1 на Наредба Н-18 
  • СУПТО по чл. 52а ал. 2 на Наредба Н-18. 

СУПТО по ал. 1 отговаря на всички изисквания на приложение 29 на Наредба Н-18, включително връзка на касовия апарат с НАП и блокиране на софтуера при нарушена връзка с НАП. При този вариант няма да бъде възможно да се допълва амбулаторния лист от прегледа, след като вече е приключен и отпечатан. При необходимост, ако пациентът на излизане от кабинета пожелае допълнителна дейност (напр. нови оплаквания, направление, изследване), трябва да се генерира нов АЛ. Не е допустимо разминаване на часовете на АЛ и на касовата бележка

При софтуера по чл. 52а ал. 2 тези проблеми са изчистени. Но този софтуер е приложим САМО за прегледи, за които НЗОК заплаща изцяло или частично. Всички прегледи на неосигурените, както и на частни пациенти, следва да бъдат регистрирани на хартия (направление 119 а) или в отделни файлове, държани на компютъра в отделна папка. Същите няма да бъдат достъпни за обработка при генериране на отчетите за имунизации, годишните статистически отчети и др. справки, искани от институциите. 

УС на СОЛСО със свое решение от 26.01.2020 г. прецени като необходимо запознаването на обществеността и институциите с ограниченията, които налага прилагането на Наредба Н-18 в ПИМП и в извънболничната помощ. 

Изпратихме писма до институциите и до медиите. 

На 29.01.2020 г. се организира протест на малкия и среден бизнес в България срещу Наредба Н-18. 

Призоваваме всички колеги, които считат, че разпоредбите на Наредба Н-18 ще нарушат работата ни като лекари, да подкрепят протеста, като на 29.01.2020 г. работят с жълти (сигнални) жилетки. 

Искаме да сме лекари, а не оператори на касови апарати!

Искаме да практикуваме изкуството медицина, а не да бъдем приравнявани към касиерки в универсален магазин!

Софтуерът, който ползваме, не е трябва да бъде изкуствено приравнен към СУПТО, а съдържа ценна за живота и здравето на всеки наш пациент медицинска информация. 

Декларация на СОЛСО  за наредба Н-18

Писмо до Президента и Омбудсмана за Наредба Н-18

Писмо до ПКЗ, МЗ, РЗИ, ИАМН за Наредба -18

Писмо до КЗЛД, КЗД за Наредба-18

Отговори от институциите

Отговор на Омбудсмана

Уведомяване за имунизации – становище на адв. Петков

Уведомяване за имунизации - ангажименти на ОПЛ

Във връзка с промените в Наредба 15 за имунизациите в РБългария, СОЛСО поръча на адв. Петков да изготви становище относно текстовете в Наредба 15, регламентиращи уведомяването на пациентите за предстояща имунизация. 

След изготвяне на становището същото беше изпратено и потвърдено от юрист, запознат с нормативната база в здравеопазването – Лора Гурмева, юрист в РЗИ – София област. 

Становището публикуваме с цел да можете да го ползвате в случаите на спорове с контролиращи организации – РЗИ, МЗ, ИАМН. 

Становище на адв. Петков относно уведомяването за имунизации съгласно Наредба 15