Отворена среща ДСОПЛ-СОЛСО

Отворена среща на ДСОПЛ и СОЛСО "Промените през 2020 г - силата да бъдеш информиран"

Модул 3 от ПАОПЛ "Да работим без санкции"

На 22 февруари 2020 година, събота, от 10.00 до 16.00 ч ще се проведе съвместна конференция, организирана от СОЛСО и ДСОПЛ. По време на конференцията ще бъде дискутирана и тематиката от Модурл 3 на Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“

Конференцията ще се проведе в зала 2 на МБИ, ул Здраве № 2, София.

Участието на ОПЛ е без такса регистрация. 

Осигурена е възможност за паркиране на паркинга на МБИ – вътрешния двор. 

Програма на конференцията:

Регистрация : от 9.15ч. и кафе „Добре дошли“

МОДУЛ 1 : 10.00ч. -12.30ч.

10.00ч.-10.30 ч. „Оптимален контрол на липидния риск при комбинирина терапия с Ezetlmibe“ лекция на проф. Борислав Георгиев, началник на кардиологична клиника НКБ , лекция осигурена от Актавис – компания на ТЕВА
1. Промени в Наредбата за медицинска експертиза, в сила от 2020 година , насочване за ТЕЛК,и др.
2. Издаване и контрол на болничните листове без ЛАК
3. Неявяване в съда по здравословни причини – кой и как издава документа?
4. (Не)Издаване на болнични листове от дентални лекари – как да се справим?
5. Ваксинациите- как да уведомим „удостоверително“ подлежащите?
3. „НРД 2020 и приложенията към него: „Какво се промени и какво не се промени? Какво предстои?“ – лектор д-р Чобанова и “ НРД с три години хоризонт“ – лектор д-р Миндов
4. „Платени дейности и какво още е важно да знаем? Новата Декларацията за съгласие за допълнително поискани услуги“
6. „Кампания за Гошко от 15 февруари – да подкрепим и бъдем съпричастни „
7. „Проверки от регулаторните органи- нови казуси“ д-р С. Крайселска

2.30- 13.00 – кафе пауза- Обяд


МОДУЛ 2: 13.00ч. – 16.00ч.


1. Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак
2. Издаване на медицинско свидетелство за работа
14.00-14-30ч. „Хелтико – Иновативна технология за по-добра комуникация с пациентите!
Лектор: г-н Стоян Дипчиков – съ-основател и продуктов директор на фирма Хелтико
3. Издаване на медицинско свидетелство за шофьори – здрави и със заболявания. Кога да насочваме към ТОЛЕК?
4. Новата Наредба 1 за прегледи на спортисти
5. Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви – Наредба 24,
6. Детски и ученически пътувания с обща цена (екскурзии, зелено училище) – какви са нашите ангажименти?
7. Подготовка на пациент за постъпване в социален дом
8. Подготовка на документи за застрахователни компании
9. Експертиза на причините за настъпване на смърт
10. П
равила за домашните посешения 

11. Касови неволи: „СУПТО или не, това е въпросът“


Закриване: 16.00ч. 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

УС на СОЛСО

Мероприятия на СОЛСО за 2020 година

Планувани активности на СОЛСО за 2020 година

  1. На 22.02.2020 г. в София плануваме съвместна практическа конференция на СОЛСО и ДСОПЛ. Темите ще бъдат само актуалните за ОПЛ – НРД, приложения, НАП и СУПТО, промените в наредбите. Ще подготвим поредния цикъл на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ – експертизните дейности в ПИМП, включващ издаване на медицински свидетелства за:

–  сключване на граждански брак,

– за физическа годност на водачи на МПС,

–  за работа,

 –  за обучение в училище или ВУЗ;

– медицински удостоверения за началото на учебната година,

– за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище;

– за постъпване в социален дом;

– за застрахователни компании;

– за неявяване в съда по здравословни причини

– експертиза на причините за настъпване на смърт.

Ще посочим отново промените в Наредба 15 за имунизациите, както и промени в ЗЛЗ и други закони (ако бъдат публикувани дотогава).

 

  1. В периода март-май планираме да организираме традиционните регионални срещи по места.  Регионалните срещи ще се провеждат в работен ден, следобедно-вечерни, с 1-2 презентации на спонсорите. Срещи ще се проведат в районите: Ботевград, Етрополе-Правец, Своге-Драгоман, Ихтиман-Костенец-Долна Баня, Самоков, Сливница, Костинброд, Елин Пелин, Божурище
  1. Традиционната годишна конференция на СОЛСО плануваме да проведем на 9-11.10.2020 г. Като резервни дати сме определили 25-27.09.2020 г.  Конференцията ще се проведе в съботен ден, сутрешна и следобедна сесия, и  ще включва научни съобщения, презентации, лекции, участие на фармацевтични фирми с щанд, практически сесии, свързани с взаимоотношенията с институциите в България при контролни дейности – права и задължения на проверяващите и проверяваните. 

СОЛСО организира научно-практическа конференция за ОПЛ на 18-20 октомври 2019 г.

Научно-практическата конференция ще се проведе в хотел Лион, курортен комплекс Боровец, общ. Самоков. 

На страницата на конференцията публикуваме подробности за организацията на конференцията, научната програма, практическите сесии, спонсорите на събитието.

Програма на конференцията

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20-10-2019 г, хотел Лион, Боровец

Започва подготовката на следващия НРД

Мотивирани предложения за промени в НРД и приложенията се приемат в БЛС до 15.07.2019 г.

Във връзка със стартираща подготовка за НРД 2020 г, който се очаква да действа в следващите три години, Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров е изпратил на доц. Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ, писмо, съгласно което мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в централата на БЛС до 15.07.2019 г. 

Писмото можете да видите в прикачения файл.

Ако имате конкретни предложения за промени в текстовете на НРД, можете да ги изпратите по електронна поща на д-р Лилия Димитрова (lilia_7@abv.bg) – Секретар на СОЛСО, д-р Виктория Чобанова (vchobanova@gmail.com) – Председател на СОЛСО или на всеки един координатор  по места.  Всички предложения ще бъдат обобщени и изпратени на НСОПЛБ и БЛС.