Не използвайте естрадиолови кремове повече от 4 седмици

Не използвайте естрадиолови кремове повече от 4 седмици

European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) препоръчва употребата на кремове, съдържащи високодозиран естрадиол – 100 μg/g (0.01%) да се ограничи до период не повече от 4 седмици като еднократен терапевтичен епизод.

Причината за тази препоръка е да се намали риска от странични ефекти, като тромбообразуване, инсулти, някои типове ракови заболявания, които могат да се дължат на абсорбцията на естрадиол в кръвообращението от интравагиналните кремове, използвани за облекчаване на симптомите на вагинална атрофия при постменопаузални жени.

Препоръката е публикувана на 4.10.2019 г. след срещата на PRAC, състояла се от 30.09.2019 г. до 3.10.2019 г.

Европейската комисия изиска преглед на безопасността през април 2019 г. Прегледани бяха всички налични данни за безопасност и ефикасност на високодозираните естрадиол-съдържащи кремове, включително концентрацията на хормона естрадиол в кръвта. Данните показват, че постменопаузалните жени, които използват тези кремове, имат нива на естрадиол в кръвта значително над нормалните постменопаузални нива.

Новите препоръки ще бъдат добавени към листовките на препаратите, заедно с предупреждението, че трябва да се използват за не повече от 4 седмици като един лечебен период. Размерът на тубата ще бъде не по-голяма от 25 г за предпазване от по-продължителна от препоръчваната употреба.

Източник – Medscape

Скрининг за карцином на дебело черво – нови препоръки

За първи път – скринингът за карцином на дебелото черво не е необходимо да обхваща всички лица. Трябва да е базиран на индивидуалния риск

 

2.10.2019 г. 

За първи път ръководство за поведение препоръчва скринингът за карцином на дебело черво да не се извършва рутинно за всички лица от 50 до 79 години, а да се ограничи до хората, които имат повишен риск от развитие на заболяването.

Ново ръководство за поведение, изработено от международна група експерти, променя традиционните препоръки. Днес в много страни се препоръчва рутинен скрининг на всички лица над 50 години, а наскоро някои страни понижиха началната възраст за скрининга  и тя стана 45 години.

Новото ръководство за поведение е публикувано на 2 октомври в BMJ.

„Скринингът трябва да бъде препоръчван на възрастни с кумулативен риск от карцином на дебелото черво за 15 години 3 % и повече. Това е точката, балансираща ползите и потенциалните рискове от скрининга.“ – твърдят авторите, водени от д-р Лиза Хелсинген, Clinical Effectiveness Research Group в Университета в Осло, Норвегия.

Скринингът не се препоръчва, ако кумулативният риск е под 3 %.

Калкулаторът за 15-годишния риск е наличен on-line – QCancer calculator. „Оптималният избор за всеки човек изисква съвместно решение между лекаря и пациента“, коментира Хелсинген за Medscape Medical News.

Риск-базирания подход се счита за най-подходящия начин да се обсъжда скрининга за карцином на дебело черво и вече  се използва при скрининга на пациенти за карцином на простатата и на белия дроб, пише Филип Аутиър от International Prevention Research Institute, Лион, Франция, в уводна статия.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) в Америка съобщи, че новото ръководство не променя техните скнингови препоръки.

Източник: https://www.medscape.com/viewarticle/919325?nlid=131879_5403&src=wnl_dne_191003_mscpedit&uac=122181MG&impID=2117268&faf=1

Високите дози витамин Д при здрави възрастни могат да увредят костното здраве

Reuters Health – високите дози на витамин Д при здрави възрастни, които нямат дефицит на витамин Д, не подобряват костното здраве и могат дори да навредят, според рандомизирани контролирани проучвания.

„За хората, които отговарят на това описание (повечето американци и канадци), проучването показва, че няма полза за костното здраве от вземането на дози витамин Д на и над толерираното ниво (4000 U/дневно)“ – твърди д-р Дейвид Ханли, проферос в Университета на Калгари, който работи в това проучване.

„Пациентите, вземащи 400 U/дневно, имат стабилни нормални серумни нива на 25-ОН-витамин Д по време на проучването, което показва, че тази доза за суплементация е адекватна да поддържа костното здраве и може да се препоръча на хората, които нямат дефицит на витамин Д“ – казва д-р Ханли.

Въпреки, че проучването показва „възможността високите дози витамин Д (4000 U/дневно и по-високи) да имат увреждащ ефект върху костите, но този извод се нуждае от потвърждение от друго рандомизирано клинично проучване“ – отбелязва д-р Ханли.

Проучването е публикувано в JAMA на 27.08.2019 г.

Канадският екип оценил дозо-зависимия ефект на суплементацията с витамин Д чрез волуметрична костна минерална плътност и здравина при 311 здрави възрастни (51 мъже на средна възраст 62 години) без остеопороза и с базовно ниво на 25-ОН-витамин Д (25-ОН-Д) нива от 30 до 125 nmol/l. За три години участниците са вземали дневна доза витамин Д 400 IU, 4 000 IU, 10 000 IU. Калциеви добавки са давани на тези пациенти, които са вземали по-малко от 1200 mg/дневно.

Нивата на 25-ОН-Д в началото на проучването, след 3 месеца и след 3 години са били съответно 76.3, 76.7 и 77.4 mmol/l в групата с 400 IU  дневно; 81.3, 115.3 и 132.2 mmol/l в групата с 4000 IU  дневно; и 78.4, 188.0 и 144.4 mmol/l в групата с 10 000 IU  дневно.

Противно на очакванията, след три години радиалната волуметрична костна плътност е била значително по-ниска в групата с 4000-IU  дневно и с 10 000-IU  дневно. Средният процент на промяна на волуметричната костна плътност е била -2.4 % в грурпата с 4000 IU  дневно и -3.5 % в групата с 10 000 IU  дневно, срещу -1.2 % в групата с 400 IU  дневно.

Тибиалната волуметрична костна плътност е била значително по-ниска само в групата с дневна доза от 10 000 UI. Те е имало сигнификантна разлика в костната здравина при изследванията на радиуса и тибията.

„Бъдещи проучвания са необходими, за да се определи дали високите дози са увреждащи, но нашите резултати показват, че вземането на препоръчаната доза (400 IU дневно допълнително към храната) витамин Д дава най-добрите резултати за костното здраве“ – споделя д-р Стивън Бойд, директор на McCaig Institute for Bone and Joint Health в Университета в Калгари, който също участва в проучването.

„Негативният ефект на вискоите дози върху костната плътност след 3 години не се трансформира в намалена костна здравина, но може да има такъв ефект при по-продължителна суплементация“ – казва д-р Бойд.

Д-р Ханли казва, че „има някои клинични проучвания, че периодична суплементация с много високи дози витамин Д е свързана с увеличен риск от фрактури при възрастни (500 000 IU един път годишно)“.

„Ние не сме проучвали дозите между 400 и 4000 IU/дневно, но базирайки се на други публикувани наскоро клинични проучвания и мета-анализи, изглежда, че тези дози не водят до подобряване на костната плътност и здравина“ – допълва той.

Проучването е финансирано от Pure North S’Energy Foundation в отговор на инициирано от  изследователите търсене на финансиране.

 

Източници: JAMA  Медскейп

Ръководства за поведение при различни заболявания