Научно-практическа конференция на СОЛСО – 14.10.23 г, Боровец

Традиционната научно-практическа конференция на СОЛСО ще се проведе на 14.10.2023 г. в хотел Лион, Боровец. 

Организираните от нас конференции съчетават полезни за общопрактикуващите лекари теми, свързани с организацията на работата, медицинската дейност и комуникацията с новости във възможностите за лечение на нашите пациенти. Всичко това в приятна обстановка, в  условията на непосредствена комуникация помежду ни. 

По традиция отделяме време за актуалните новости в начина на работа, както и за свободна дискусия по теми, свързани с работата ни. 

Научната програма включва както медицински съобщения, така и лекции на избрани от УС на СОЛСО теми, както и практически занятия. 

Актуалната тематика на нашите конференции от години привличат общопракиткуващи лекари не само от София област, но и от много други райони на страната ни. 

С програмата на конференцията  можете да се запознаете тук. 

На същата страница можете да се регистрирате за участие в конференцията. 

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 3

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини, експертизата на причините за настъпване на смърт.

Презентациите от модул 3 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ бяха представени по време на Отворената среща на ДСОПЛ и СОЛСО в София на 22.02.2020 г. 

ПАОПЛ-3-Подготовка на документи за застрахователна компания (5 слайда в 5 минути)

ПАОПЛ-3-Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви и екскурзии

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско за физическа годност на водачи на МПС

ПАОПЛ-3-Неявяване в съда по здравословни причини

ПАОПЛ-3-Наредба за медицинската експертиза

ПАОПЛ-3-НРД 2020 – какво се промени и какво не се промени

ПАОПЛ-3-Подготовка за постъпване в социален дом

Презентации, представени от ДСОПЛ: 

Проверки от регулаторните органи – нови казуси – д-р Станислава Крайселска

Мъртвопроверителство – издаване на съобщение за смърт – д-р Георги Миндов

Ваксинациите- как да уведомим Удостоверително

Издаване и контрол  на болнични листове без ЛАК – д-р Стоименова

Контрол и издаване на БЛ без ЛАК – 2 

(Не)издаването на болнични листове от зъболекари как да се справим

Издаване на медицинско свидетелство за работа

 НАРЕДБА № 1 за прегледи на спортисти

НРД с три години хоризонт или какво още (не) знаем за него? – д-р Георги Миндов

Платени дейности и какво още е важно да знаем

Правила за извършване на домашни посещения

СУПТО или НЕ това е въпросът

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

Презентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 4 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ ще бъде представен на годишната научно-практическа конференция на СОЛСО в Боровец, 9-11.10.2020 г. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Мъртвопроверителство

Издаване на съобщение за смърт - практическа гледна точка

Д-р В. Доков, съдебен лекар, разработи по поръчение на НСОПЛБ презентация, в която описва практическите и юридическите аспекти на мъртвопроверителството. 

Презентацията беше представена на множество конференции на НСОПЛБ през 2011 година. 

Оттогава нормативната база на мъртвопроверителството не е променяна и презентацията е актуална и днес.

В презентацията можете да намерите важни аспекти от мъртвопроверителството:

 • кога можем да издадем съобщение за смърт
 • кога не можем да издадем съобщение за смърт
 • кой издава съобщението за смърт

Много от проблемите, свързани с мъртвопроверителството, все още не са намерили своето нормативно разрешение, въпреки многократните искания на НСОПЛБ към МЗ да регламентнира този процес. 

Мъртвопроверителството не е включено в наредбата за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за ПИМП.


  gp_martvoproveritelstvo

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 2

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини. Специално внимание ще отделим на експертизата на настъпването на смъртта. 

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

резентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Хематологични алгоритми в практиката на ОПЛ

Хематологични алгоритми в практиката на ОПЛ

Хематологичните алгоритми за ОПЛ са изработени от проф. Юлиян Райнов, началник клиника по Хематология във ВМА – София. Бъл е председател и заместник-председател на УС на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), понастоящем е координатор и експерт по научни проекти към БМСХ. Членува в редица научни и професионални организации в България и чужбина. Член на редакционните колегии на научни списания. Има 152 публикации в научни списания, учебници, монографии, сборници, методични ръководтсва и участия в международни и национални научни конгреси, конференции, семинари. Главен изследовател в над 20 клинични изпитвания в областта на хематологията и онкологията. 

Хематологичните алгоритми са практични и изпълними схеми за поведение на ОПЛ при диагностиката на хематологичните заболявания. 

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Анемия, свързана със:
 • спленомегалия
 • лимфаденопатия
 • други цитопении
 • бласти, гранулоцитни прекурсори, ядрени еритроцити

2. Остра или хронична хемолитична анемия

3. Необяснима прогресираща симптоматична анемия (Hb < 100 g/l)

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ:

Консултирайте с хематолог:

 • хронична хемолитична анемия
 • необясним MCV > 100 fl
 • железен дефицит (без известна причина) и показания за венозно вливане на желязо
 • след 4-6 седмици перорална терапия, ако Fe остава ≤ долна референтна граница
 • непоносимост или значителни нежелани реакции към пероралната Fe терапия (при непоносимост опитайте с течен железен препарат)

Консултирайте с гастроентеролог/гинеколог:

 • при Fe дефицит
 • при налична макроцитоза с повишен МСV
 • при употреба на алкохол, бременност

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК с диференциално броене и СУЕ
 • Ретикулоцити
 • Кръвна натривка – морфология
 • Електрофореза на Hb (при таласемии)
 • Бъбречна биохимия
 • Чернодробна биохимия
 • Изследване на урина
 • Феритин, серумно желязо, тотален ЖСК, сатурация на трансферин
 • Серумни нива на викатим В12 и фолати
 • Хаптоглобин , ЛДХ, общ и директен билирубин
 • изследване на функцията на щитовидната жлеза
 • скрининг за автоимунни заболявания
 • скрининг за цьолиакия
 • мастна обмяна – холестерол
 • електрофореза на серумни белтъци
 • протеинурия на Bence-Jones
 • С-реактивен протеин
 • Гастроскопия и колоноскопия (Fe дефицит при възрастни мъже, постменопаузални и пременопаузални жени без друга видима причина)

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

1. Левкоцити > 100 х 10*9/l

2. Левкоцитоза, свързана с: 

 • Бласти, гранулоцитни прекурсори, ядрени еритроцити (кръвна натривка)
 • Симптоми на хипервискозитет (главоболие, загуба на зрение, остра тромбоза)
 • Кървене
 • Анемия, тромбоцитопения/тромбоцитоза
 • Спленомегалия, лимфаденопатия

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 1. Потвърдете левкоцитозата (>  11 х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици: 
 • неутрофилия – инфекция, възпаление, малигнено заболяване
 • еозинофилия – алергични синдроми, паразитоза, колагеноза
 • моноцитоза – туберкулоза, тиф, бруцелоза
 • базофилия – инфекция, възпаление
 • лимфоцитоза – инфекции, малигнени хемопатии

2. Неутрофилия: преустановяване на тютюнопушене, прием на лекарства (без кортикостероиди)

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • кръвна натривка
 • бъбречна биохимия
 • чернодробна биохимия
 • Ro-графия на гръден кош
 • Коремна ехография
 • С-реактивен протеин/СУЕ

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 • Лимфаденопатия > 6 седмици без видима инфекция
 • Лимфаденопатия < 6 седмици, свързана  с В-симптоми (загуба на тегло > 10 % за 6 месеца, обилни изпотявания, безпричинна треска)
 • Хепатоспленомегалия
 • Анемия, левкопения, тромбоцитопения
 • Хиперкалциемия

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 1. Периферен лимфен възел с размер ≥  1 см, който не намалява след 6 седмици трябва да бъде биопсиран.

2. Преференциално консултирайте: 

 • шийни лимфни възли – с УНГ
 • аксиларни или ингвинални лимфни възли – с хирург
 • генерализирана лимфаденопатия – с хематолог

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • кръвна натривка
 • бъбречна биохимия
 • чернодробна биохимия
 • ЛДХ
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Серологични тестове за вируси (EBV, CMV, HIV, HBV, HCV, рубеола)
 • Автоимунен скрининг
 • Ro-графия на гръден кош, абдоминална ехография, евентуално КАТ на гръден кош, корем, малък таз
 • Тест за туберкулоза
 • Биопсия на лимфен възел (избягвайте биопсия на ингвинални лимфни възли)

 

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Тромбоцити <  30 х 10*9/l без активно кървене

2. Тромбоцити > 30 х 10*9/l с активно кървене

3. Тромбоцити  30-100  х 10*9/l, свързани с: 

 • Hb < 100 g/l или неутрофили < 1.5 х 10*9/l
 • Бласти, гранулоцитни прекурсори, ядроносни еритроцити (кръвна натривка)
 • Спленомегалия или лимфаденопатия
 • Бременност

4. Тромбоцити <  80 х 10*9/l и предстояща спешна хирургична интервенция или инвазивни процедури

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Потвърдете тромбоцитопенията (<  100 х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Изключете вирусна инфекция (HBV, HCV, HIV), автоимунно заболяване, чернодробно заболяване, алкохолизъм
 • Имайте предвид спиране или замяна на потенциално преципитиращи медикаменти

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка (ако тромбоцитите са агрегирани, повторете с цитратна проба)
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумна електрофореза
 • Автоимунен скрининг
 • Серумни нива на В12 и фолиева киселина
 • HBV, HCV, HIV
 • РТ, АРТТ (активирано парциално тромбопластиново време
 • С-реактивен протеин/СУЕ

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Неутрофили < 1  х 10*9/l

2. Неутрофили < 2  х 10*9/l, свързано с: 

 • Друга цитопения (Hb Неутрофили < 100 g/l, тромбоцити  < 50  х 10*9/l)
 • Лимфаденопатия
 • Спленомегалия

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Потвърдете неутропенията ( < 2  х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Изключете вирусна инфекция, автоимунно заболяване, хронично чернодробно заболяване, дефицит на В12 и фолиева киселина
 • имайте предвид спиране или замяна на потенциално преципитиращи медикаменти

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка (ако тромбоцитите са агрегирани, повторете с цитратна проба)
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумна електрофореза
 • Автоимунен скрининг
 • Серумни нива на В12 и фолиева киселина
 • HBV, HCV, HIV
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Ro-графия на гръден кош
 • Абдоминална ехография

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

Парапротеин, свързан с: 

 • Анемия
 • Бъбречна недостатъчност
 • Белтък на Bence-Jones  в урината
 • Хиперкалциемия
 • Костна болка, остеолитични лезии или патологична фрактура
 • Симптоми на хипервискозитет (главоболие, загуба на зрение, остри тромбози)
 • Лимфаденопатия
 • Спленомегалия
 • В-симптоми (загуба на тегло > 10 % за 6 месеца, обилни изпотявания, необясними втрисания)

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Отдиференцирайте поликлоналната от моноклоналната гамапатия
 • Консултирайте само пациенти с моноклонални парапротеинемии

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка 
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумен калций
 • Електрофореза на серумни протеини и имунофиксация
 • Серумни имуноглобулини
 • Протеинурия на Bence-Jones
 • Автоимунен скрининг
 • HBV, HCV, HIV
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Ro-графия на скелета

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Хемоглобин > 165 g/l за мъже и > 160 g/l за жени

2. Хематокрит > 49 % за мъже и > 48 % за жени – без наличие на вродено цианотично сърдечно заболяване

3. Хематокрит > 49 % за мъже и > 48 % за жени, свързан с: 

 • Артериална или венозна тромбоза
 • Неврологични симптоми
 • Ненормално кървене

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Потвърдете Hct  > 49 % за мъже и > 48 % за жени при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Промяна на някои фактори, свързани с начина на живот: тютюнопушене, употреба на алкохол
 • Сменете антихипертензивните медикаменти с недиуретични
 • Коригирайте дехидратацията (особено при възрастни хора)
 • Добавете лечение в случай на хипоксия на белите дробове/сърдечна недостатъчност
 • Повишен серумен еритропоетин предполага вторична еритроцитоза

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумен еритропоетин
 • Изследване на урина
 • Скрининг за диабет и хиперхолестеролемия
 • Артериална кислородна сатурация
 • Артериален КГА (оценка на pO2)
 • Ro-графия на гръден кош
 • Белодробни функционални тестове (при съмнение за белодробно заболяване)
 • Абдоминална ехография

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

Повишен брой тромбоцити ≥  450 х 10*9/l

Повишен брой тромбоцити ≥  450 х 10*9/l, свързан с: 

 • Скорошна артериална или венозна тромбоза
 • Неврологични симптоми
 • Ненормално кървене
 • Левкоцитоза
 • Хематокрит > 51 % за мъже и > 48 % за жени
 • Възраст над 60 години

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ

 • Потвърдете тромбоцитозата (≥  450 х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Изключете железен дефицит
 • Изключете реактивни причини – инфекция, възпаление, неоплазма, пост-спленектомия

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Автоимунен скрининг
 • Феритин, насищане на трансферина
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Ro-графия на гръден кош
 • Абдоминална ехография

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 1

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и ще бъде представен повторно за всички желаещи по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

ПАОПЛ-Модул 1-Регистрационни форми, амбулаторни листа, рецепти

ПАОПЛ-Модул 1-Направления 

ПАОПЛ-Модул 1-мед.бележки и удостоверения 

ПАОПЛ-Модул 1-болнични листове за временна неработоспособност 

ПАОПЛ-Модул 1-безплатни и платени услуги в ПИМП 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите ще бъдат представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини. Специално внимание ще отделим на експертизата на настъпването на смъртта. 

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

Презентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Правилник за вътрешния ред в лечебното заведение

Защо е важно да имаме правилник за вътрешния ред и оказване на медицинска помощ в лечебното заведение?

Какво трябва да съдържа?

Как да регламентираме дейности, които не са описани в нормативните документи?

Как да опишем административните услуги, които предоставяме на пациентите?

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ПРАКТИКАТА – презентация от регионални срещи на СОЛСО 2019 г. 

Примерен правилник за вътрешния ред в лечебното заведение – шаблон