Коронавирусна инфекция – за лекари

Коронавирусна инфекция - материали за лекари

В условията на епидемия от коронавирусна инфекция инструкциите се менят бързо. 

На тази страница можете да намерите всички инструкции, издадени от МЗ, НЗОК, РЗИ, както и полезни материали за практиката на лекарите

Как се облича и съблича предпазно облекло

Алгоритми за поведение

Алгоритъм за кардиопулмонална ресуситация при COVID-19

Как се прави проверка за ползвани болнични на сайта на НОИ?

Съгласно промените в Наредбата за медицинска експертиза, считано от 01.01.2020 г. отпада попълването на ЛАК при ползване на временна неработоспособност. 

 

Справката, която досега правихме по записите в ЛАК,  може да се направи електронно на сайта на НОИ при наличието на софтуер и електронен подпис. 

Да благодарим на д-р Цветан Борисов, ОПЛ от София, който направи този материал в полза на всички ОПЛ. 

Уведомяване за имунизации – становище на адв. Петков

Уведомяване за имунизации - ангажименти на ОПЛ

Във връзка с промените в Наредба 15 за имунизациите в РБългария, СОЛСО поръча на адв. Петков да изготви становище относно текстовете в Наредба 15, регламентиращи уведомяването на пациентите за предстояща имунизация. 

След изготвяне на становището същото беше изпратено и потвърдено от юрист, запознат с нормативната база в здравеопазването – Лора Гурмева, юрист в РЗИ – София област. 

Становището публикуваме с цел да можете да го ползвате в случаите на спорове с контролиращи организации – РЗИ, МЗ, ИАМН. 

Становище на адв. Петков относно уведомяването за имунизации съгласно Наредба 15

Здравни книжки на работещи в обществени перални

Здравните изисквания към работещите в обществени перални са регламентирани в Наредба 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. 

Съгласно Наредба 12, работещите в обществени перални трябва да преминават първоначален преглед, включващ: 

  • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
  • бактериологично изследване на чревен секрет за патогенни бактерии;
  • изследване за чревни паразити;
  • бактериологично изследване на гърлен/носен секрет за стафилококово носителство

Периодичните прегледи се провеждат 1 път годишно и включват: 

  • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
  • преглед от дерматовенеролог
  • няма изискване за ежегодни микробиологични и паразитологични изследвания. Те се назначават от ОПЛ или дерматовенеролога, както и при епидемиологични показания

Резултатите от прегледите и изследванията се нанасят в здравна книжка, която се съхранява в обекта и се представя при поискване от контролните органи