Писмо до ТОЛЕК – София

Писмо до ТОЛЕК за изискванията към подготовката на кандидати за водачи на МПС със заболявания по Наредба 3

Във връзка с изискванията на ТОЛЕК за подготовката за освидетелстване на пациентите със заболявания, изпратихме писмо до ТОЛЕК с цел съгласуване на изискванията на ТОЛЕК с действащата нормативна уредба за диспансеризацията на заболяванията. 

 

Писмо до ТОЛЕК

 

Все още нямаме отговор на писмото

Писмо до НАП във връзка с медицинския софтуер и СУПТО

Медицински софтуер и СУПТО

От 1.2.2020 година всички, които работят със СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) трябва да отговарят на изискванията на Наредба Н-18. 

Във връзка с третирането на медицинския софтуер като СУПТО СОЛСО изпрати писмо до НАП за разясняване на случаите, в които медицинският софтуер се приема  като отговарящ на критериите на НАП за СУПТО. 

Писмо на СОЛСО до НАП относно СУПТО

Очакваме официалния отговор на НАП

Проектът за НРД 2020 създава проблеми за лекари и пациенти – отворено писмо на СОЛСО

Проектът на НРД 2020, представен на Събора на БЛС, ограничава възможностите на лекарите да лекуват своите пациенти

Договорените между БЛС и НЗОК промени в начина на работа за периода 2020-2022 година, съдържат ограничения за ОПЛ: 

  • да извършват дейност в открит кабинет на територията на друга РЗОК
  • да изписват на пациентите повече от 2 лекарства от различни фармакотерапевтични групи
  • да изписват медикаментите в опаковки за повече или по-малко от 30 дни на отделни, едномесечни рецепти
  • да извършват профилактичен преглед, когато пациентът се е обърнал по друг повод към ОПЛ
  • задължения за създаване и поддържане на актуалност на 5 национални регистъра на заболявания (Регистър на ражданията, Регистър на пациентите с установен захарен диабет, Национален раков регистър, Национален регистър по инвазивна кардиология и Регистър на лица с психични заболявания).

СОЛСО сигнализира обществеността и институциите за част от тези проблеми с две отворени писма в периода между публикуването на проекта за НРД 2020 и неговото подписване от представители на УС на БЛС и НС на НЗОК. 

Отворено писмо 1 – НРД 2020

Отворено писмо 2 – НРД 2020

Част от медийния отзвук на писмата: 

Вестник Капитал

Лекс Медика нюз

ЦЗПЗ

Нова ТВ

Лекс Медика нюз

Пациентски вестник

Лекс Медика нюз

 

В резултат на предизвиканата от СОЛСО обществена активност проблемните текстове бяха коригирани в огромната си част и НРД беше подписан във вид, в който може да бъде изпълняван без допълнително вписаните в Проекта ограничения и административни ангажименти.