Научно-практическа конференция на СОЛСО – 14.10.23 г, Боровец

Традиционната научно-практическа конференция на СОЛСО ще се проведе на 14.10.2023 г. в хотел Лион, Боровец. 

Организираните от нас конференции съчетават полезни за общопрактикуващите лекари теми, свързани с организацията на работата, медицинската дейност и комуникацията с новости във възможностите за лечение на нашите пациенти. Всичко това в приятна обстановка, в  условията на непосредствена комуникация помежду ни. 

По традиция отделяме време за актуалните новости в начина на работа, както и за свободна дискусия по теми, свързани с работата ни. 

Научната програма включва както медицински съобщения, така и лекции на избрани от УС на СОЛСО теми, както и практически занятия. 

Актуалната тематика на нашите конференции от години привличат общопракиткуващи лекари не само от София област, но и от много други райони на страната ни. 

С програмата на конференцията  можете да се запознаете тук. 

На същата страница можете да се регистрирате за участие в конференцията. 

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 3

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини, експертизата на причините за настъпване на смърт.

Презентациите от модул 3 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ бяха представени по време на Отворената среща на ДСОПЛ и СОЛСО в София на 22.02.2020 г. 

ПАОПЛ-3-Подготовка на документи за застрахователна компания (5 слайда в 5 минути)

ПАОПЛ-3-Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви и екскурзии

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско за физическа годност на водачи на МПС

ПАОПЛ-3-Неявяване в съда по здравословни причини

ПАОПЛ-3-Наредба за медицинската експертиза

ПАОПЛ-3-НРД 2020 – какво се промени и какво не се промени

ПАОПЛ-3-Подготовка за постъпване в социален дом

Презентации, представени от ДСОПЛ: 

Проверки от регулаторните органи – нови казуси – д-р Станислава Крайселска

Мъртвопроверителство – издаване на съобщение за смърт – д-р Георги Миндов

Ваксинациите- как да уведомим Удостоверително

Издаване и контрол  на болнични листове без ЛАК – д-р Стоименова

Контрол и издаване на БЛ без ЛАК – 2 

(Не)издаването на болнични листове от зъболекари как да се справим

Издаване на медицинско свидетелство за работа

 НАРЕДБА № 1 за прегледи на спортисти

НРД с три години хоризонт или какво още (не) знаем за него? – д-р Георги Миндов

Платени дейности и какво още е важно да знаем

Правила за извършване на домашни посещения

СУПТО или НЕ това е въпросът

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

Презентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 4 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ ще бъде представен на годишната научно-практическа конференция на СОЛСО в Боровец, 9-11.10.2020 г. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Коронавирусна инфекция – за лекари

Коронавирусна инфекция - материали за лекари

В условията на епидемия от коронавирусна инфекция инструкциите се менят бързо. 

На тази страница можете да намерите всички инструкции, издадени от МЗ, НЗОК, РЗИ, както и полезни материали за практиката на лекарите

Как се облича и съблича предпазно облекло

Алгоритми за поведение

Алгоритъм за кардиопулмонална ресуситация при COVID-19

Коронавирусна инфекция

Коронавирусна инфекция - обща информация

Епидемичният взрив от коронавирусна инфекция е регистриран в Китай, провинция Хубей. Главният град на провинцията е Ухан. 

Изолираният коронавирус, причинител на епидемията, е нов за хората вирус. Досега не е регистриран като причинител на заболяване.  По последни данни (12.02.2020 г) се предава по въздушно-капков и контактен път. Източник на заразата е болният човек, има информация и за предаване на заболяването от заразоносители, които не са развили симптоми на заболяване 

Инкубационният период е 2-12 дни. Заболяването протича с грипоподобни симптоми, като  температура, треска, мускулни болки, кашлица, отпадналост. В по-тежките случаи може да се развие пневмония, дихателна недостатъчност, летален изход.  По-тежко протича инфекцията при възрастни и хора с хронични заболявания. Децата прекарват инфекцията по-леко, но са заразоносители. 

Засега няма специфично лечение на инфекцията. Лечението е насочено към повлияване на симптомите на заболяването. 

 

Какво да правят пациентите, били в контакт с коронавирус?

Всички хора, които  в последните 14 дни са били в Китай, пътували са със самолет от летищата в Москва, Доха и Истанбул или са били в контакт с хора, пътували в Китай или със самолет през изброените летища, трябва да се свържат ПО ТЕЛЕФОНА със своя личен лекар и да го информират за тези факти. ОПЛ ще препоръча ограничаване на контактите с други хора, засилена лична хигиена и дезинфекция в дома и самонаблюдение за поява на симптоми на остра вирусна инфекция (повишена температура, трекса, главоболие, болки в гърлото, кашлица, мускулни болки, отпадналост). При поява на симптоми, ОПЛ ще съдейства за осигуряване на изолация и лечение в болнични условия. Изолацията в домашни условия и самонаблюдението продължават 14 дни след последния контакт със съмнителен заразоносител. 

Вирусът не е устойчив на сапун и обичайни дезинфектанти на алкохолна основа. Желателно е ръцете да се мият често със сапун (поне за 20 секунди) и повърхностите в дома, вкл. бани, кухни и тоалетни, да се дезинфекцират редовно с дезинфектанти на алкохолна основа. 

Желателно е потенциалните носители на вируса да носят предпазни маски, с които да намалят вероятността за заразяване на други хора в домакинството. 

 

Какво трябва да правят лекарите по отношение на болни и контактни на коронавирусна инфекция?

 1. Бърза информация от ОПЛ към РЗИ и обратно в случаите, когато се появи на преглед лице, било в заразените райони или което е контактно на пребивавал в заразените райони. От РЗИ ще ни съобщават за всеки идентифициран потенциален вирусоносител, а и ние трябва да съобщаваме максимално бързо по телефона, ако такъв пациент се появи в кабинета.
 2. При всеки болен с грипоподобни симптоми да задаваме въпрос дали е бил в чужбина в последния месец. Акцентът е пребиваване в Китай или пътуване със самолет през летищата в Истанбул, Доха, Москва.
 3. На всички, пребивавали в заразените райони, или контактни на пътували в чужбина с потенциален риск от заразяване, трябва настоятелно да препоръчаме да останат в дома си и да ограничат до минимум контактите си с други хора за 14 дни от датата на последния потенциален контакт с вируса. През този период от време трябва да измерват в домашни условия телесната температура и да се наблюдават за грипоподобни симптоми. Желателно е пациентът в карантина да записва името на всеки, с който е бил в контакт през този период.
 4. Ако потенциалните носители са наши пациенти, трябва да им препоръчаме да ни се обаждат ежедневно по телефона, за да ни съобщят колко е температурата им и имат ли нови оплаквания. Не трябва да ги посещаваме в домовете. Не трябва да ги пазим да не нарушават карантината. Необходимо е да регистрираме данните от техните обаждания – в книгата за контактните на ОРЗ или по друг начин. Тези данни ще са необходими в случай, че се развие заболяване и се наложи лечение.
 5. Ако потенциалният носител няма личен лекар, необходимо е да се обадим на РЗИ, за да определят лекар от местната болница, който да поеме неговото наблюдение.
 6. При поява на симптоми на заболяване (повишена температура, кашлица, грипоподобни симптоми) в карантинния период, трябва да се обадим на РЗИ, откъдето ще се организира вземането на пациента от дома му с линейка и транспортирането му до Инфекциозно отделение. Наш ангажимент е да издадем направлението за хоспитализация с вписани известните ни данни за пациента и данните от наблюдението му в АЛ. Не е ясно все още по коя КП и кое МКБ ще бъде направлението.
 7. По отношение на предпазването ни от заболяване. Към момента е необходимо да си осигурим лични предпазни средства и да засилим дезинфекционния режим в кабинетите и чакалните – по-честа дезинфекция с обичайните средства, вкл. на повърхности, дръжки на вратите, пейки в чакалните, тоалетни. По-честа дезинфекция на ръцете. Необходимо е да се подготвим за епидемична обстановка, като закупим медицински шапки, респиратори с филтър (FFP 3), предпазни очила или шлем, ръкавици, калцуни. Целта е да се предпазят откритите части на тялото, очите и дихателните пътища от заразяване по въздушно-капков или контактен път. Могат да се закупят от магазини за специализирано медицинско облекло, оборудване. На този етап не е необходимо да купуваме специални предпазни гащиризони. Предпазните средства трябва да използваме, ако се наложи да преглеждаме болни или вероятно болни от коронавирусна инфекция. Към момента ежедневното им използване не е необходимо. Предпазни средства трябва да бъдат осигурени за всички работещи в практиката – това е ангажимент на работодателя.

За актуалната епидемична обстановка, последните данни за симптомите на заболяването, наличието или липсата на потенциални вирусоносители в София област следете на сайта на РЗИ – https://www.rzi-sfo.com/c/надзор-на-заразните-болести/p/информация-за-новия-коронавирус . На страницата можете да намерите и друга важна информация за медицинските специалисти, като например алгоритмите за обличане и събличане на предпазно облекло, поведение при грип, малария, ухапване от кърлеж, трихинелоза, Зика-вирусна инфекция и др

 

Как се прави проверка за ползвани болнични на сайта на НОИ?

Съгласно промените в Наредбата за медицинска експертиза, считано от 01.01.2020 г. отпада попълването на ЛАК при ползване на временна неработоспособност. 

 

Справката, която досега правихме по записите в ЛАК,  може да се направи електронно на сайта на НОИ при наличието на софтуер и електронен подпис. 

Да благодарим на д-р Цветан Борисов, ОПЛ от София, който направи този материал в полза на всички ОПЛ. 

Уведомяване за имунизации – становище на адв. Петков

Уведомяване за имунизации - ангажименти на ОПЛ

Във връзка с промените в Наредба 15 за имунизациите в РБългария, СОЛСО поръча на адв. Петков да изготви становище относно текстовете в Наредба 15, регламентиращи уведомяването на пациентите за предстояща имунизация. 

След изготвяне на становището същото беше изпратено и потвърдено от юрист, запознат с нормативната база в здравеопазването – Лора Гурмева, юрист в РЗИ – София област. 

Становището публикуваме с цел да можете да го ползвате в случаите на спорове с контролиращи организации – РЗИ, МЗ, ИАМН. 

Становище на адв. Петков относно уведомяването за имунизации съгласно Наредба 15

Здравни книжки на работещи в обществени перални

Здравните изисквания към работещите в обществени перални са регламентирани в Наредба 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. 

Съгласно Наредба 12, работещите в обществени перални трябва да преминават първоначален преглед, включващ: 

 • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
 • бактериологично изследване на чревен секрет за патогенни бактерии;
 • изследване за чревни паразити;
 • бактериологично изследване на гърлен/носен секрет за стафилококово носителство

Периодичните прегледи се провеждат 1 път годишно и включват: 

 • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
 • преглед от дерматовенеролог
 • няма изискване за ежегодни микробиологични и паразитологични изследвания. Те се назначават от ОПЛ или дерматовенеролога, както и при епидемиологични показания

Резултатите от прегледите и изследванията се нанасят в здравна книжка, която се съхранява в обекта и се представя при поискване от контролните органи

Мероприятия на СОЛСО за 2020 година

Планувани активности на СОЛСО за 2020 година

 1. На 22.02.2020 г. в София плануваме съвместна практическа конференция на СОЛСО и ДСОПЛ. Темите ще бъдат само актуалните за ОПЛ – НРД, приложения, НАП и СУПТО, промените в наредбите. Ще подготвим поредния цикъл на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ – експертизните дейности в ПИМП, включващ издаване на медицински свидетелства за:

–  сключване на граждански брак,

– за физическа годност на водачи на МПС,

–  за работа,

 –  за обучение в училище или ВУЗ;

– медицински удостоверения за началото на учебната година,

– за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище;

– за постъпване в социален дом;

– за застрахователни компании;

– за неявяване в съда по здравословни причини

– експертиза на причините за настъпване на смърт.

Ще посочим отново промените в Наредба 15 за имунизациите, както и промени в ЗЛЗ и други закони (ако бъдат публикувани дотогава).

 

 1. В периода март-май планираме да организираме традиционните регионални срещи по места.  Регионалните срещи ще се провеждат в работен ден, следобедно-вечерни, с 1-2 презентации на спонсорите. Срещи ще се проведат в районите: Ботевград, Етрополе-Правец, Своге-Драгоман, Ихтиман-Костенец-Долна Баня, Самоков, Сливница, Костинброд, Елин Пелин, Божурище
 1. Традиционната годишна конференция на СОЛСО плануваме да проведем на 9-11.10.2020 г. Като резервни дати сме определили 25-27.09.2020 г.  Конференцията ще се проведе в съботен ден, сутрешна и следобедна сесия, и  ще включва научни съобщения, презентации, лекции, участие на фармацевтични фирми с щанд, практически сесии, свързани с взаимоотношенията с институциите в България при контролни дейности – права и задължения на проверяващите и проверяваните. 

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 2

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини. Специално внимание ще отделим на експертизата на настъпването на смъртта. 

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

резентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Високите дози витамин Д при здрави възрастни могат да увредят костното здраве

Reuters Health – високите дози на витамин Д при здрави възрастни, които нямат дефицит на витамин Д, не подобряват костното здраве и могат дори да навредят, според рандомизирани контролирани проучвания.

„За хората, които отговарят на това описание (повечето американци и канадци), проучването показва, че няма полза за костното здраве от вземането на дози витамин Д на и над толерираното ниво (4000 U/дневно)“ – твърди д-р Дейвид Ханли, проферос в Университета на Калгари, който работи в това проучване.

„Пациентите, вземащи 400 U/дневно, имат стабилни нормални серумни нива на 25-ОН-витамин Д по време на проучването, което показва, че тази доза за суплементация е адекватна да поддържа костното здраве и може да се препоръча на хората, които нямат дефицит на витамин Д“ – казва д-р Ханли.

Въпреки, че проучването показва „възможността високите дози витамин Д (4000 U/дневно и по-високи) да имат увреждащ ефект върху костите, но този извод се нуждае от потвърждение от друго рандомизирано клинично проучване“ – отбелязва д-р Ханли.

Проучването е публикувано в JAMA на 27.08.2019 г.

Канадският екип оценил дозо-зависимия ефект на суплементацията с витамин Д чрез волуметрична костна минерална плътност и здравина при 311 здрави възрастни (51 мъже на средна възраст 62 години) без остеопороза и с базовно ниво на 25-ОН-витамин Д (25-ОН-Д) нива от 30 до 125 nmol/l. За три години участниците са вземали дневна доза витамин Д 400 IU, 4 000 IU, 10 000 IU. Калциеви добавки са давани на тези пациенти, които са вземали по-малко от 1200 mg/дневно.

Нивата на 25-ОН-Д в началото на проучването, след 3 месеца и след 3 години са били съответно 76.3, 76.7 и 77.4 mmol/l в групата с 400 IU  дневно; 81.3, 115.3 и 132.2 mmol/l в групата с 4000 IU  дневно; и 78.4, 188.0 и 144.4 mmol/l в групата с 10 000 IU  дневно.

Противно на очакванията, след три години радиалната волуметрична костна плътност е била значително по-ниска в групата с 4000-IU  дневно и с 10 000-IU  дневно. Средният процент на промяна на волуметричната костна плътност е била -2.4 % в грурпата с 4000 IU  дневно и -3.5 % в групата с 10 000 IU  дневно, срещу -1.2 % в групата с 400 IU  дневно.

Тибиалната волуметрична костна плътност е била значително по-ниска само в групата с дневна доза от 10 000 UI. Те е имало сигнификантна разлика в костната здравина при изследванията на радиуса и тибията.

„Бъдещи проучвания са необходими, за да се определи дали високите дози са увреждащи, но нашите резултати показват, че вземането на препоръчаната доза (400 IU дневно допълнително към храната) витамин Д дава най-добрите резултати за костното здраве“ – споделя д-р Стивън Бойд, директор на McCaig Institute for Bone and Joint Health в Университета в Калгари, който също участва в проучването.

„Негативният ефект на вискоите дози върху костната плътност след 3 години не се трансформира в намалена костна здравина, но може да има такъв ефект при по-продължителна суплементация“ – казва д-р Бойд.

Д-р Ханли казва, че „има някои клинични проучвания, че периодична суплементация с много високи дози витамин Д е свързана с увеличен риск от фрактури при възрастни (500 000 IU един път годишно)“.

„Ние не сме проучвали дозите между 400 и 4000 IU/дневно, но базирайки се на други публикувани наскоро клинични проучвания и мета-анализи, изглежда, че тези дози не водят до подобряване на костната плътност и здравина“ – допълва той.

Проучването е финансирано от Pure North S’Energy Foundation в отговор на инициирано от  изследователите търсене на финансиране.

 

Източници: JAMA  Медскейп