Видеоматериали в помощ на лекаря - преглед на бебе и оценка на нервно-психическото развитие

Видеоматериалите демонстрират техниката на провеждане на първоначален преглед на бебе, проби на Ортолани и Барлоу за откриване на дисплазия на тазобедрените стави, оценка на нервно-психическото развитие на бебето в различните възрастови периоди и ключовите умения, които трябва да има бебето на съответната възраст. 

Първоначален преглед на новородено, проби за дисплазия на тазобедрени стави при бебе

Изследване за дисплазия на тазобедрените сттави при бебета – проба на Барлоу

Изследване за дисплазия на тазобедрените стави при бебета – проби на Барлоу и Ортолани

Изследване на нервно-психичното развитие на бебето и детето

Типично и атипично развитие на бебето в различни възрастови периоди

Ключови умения на бебе до 3 месеца

Ключови умения на бебе 4-6 месеца

Ключови умения на бебе 7-9 месеца

Други видеоматериали