Председател

Д-р Виктория Чобанова

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалности Вътрешни болести и Обща медицина.

Практикува в гр. Ихтиман.

Зам.-Председател на СОЛСО от 2008 до 2019 година, Секретар на НСОПЛБ от 2009 до 2013 година, Член на УС на БЛС от 2015 до 2018 година.

 

Заместник-Председател

Д-р Валери Радков

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалност Обща медицина.

Практикува в гр. Ботевград.

Управител на СМДЛ – Ботевград.

Секретар

Д-р Лиляна Алексиева

Общопрактикуващ лекар от 20010 година, специалност Обща медицина

Практикува в гр. Копривщица

 

Членове на Управителния съвет

Д-р Валентина Великинска

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалност Обща медицина

Практикува в гр. Златица

 

Д-р Гергана Младенова

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалност Обща медицина

Практикува в гр. Костинброд

За контакт с УС на СОЛСО – solso@solso-bg.com