Председател

Д-р Виктория Чобанова

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалности Вътрешни болести и Обща медицина.

Практикува в гр. Ихтиман.

Зам.-Председател на СОЛСО от 2008 до 2019 година, Секретар на НСОПЛБ от 2009 до 2013 година, Член на УС на БЛС от 2015 до 2018 година.

Телефон 0888 88 99 55

Ел. поща: vchobanova@gmail.com

Заместник-Председател

Д-р Десислава Толинова

Общопрактикуващ лекар от 2003 година, специалност Обща медицина.

Практикува в гр. Пирдоп.

Координатор на СОЛСО за Златица, Пирдоп и Копривщица от 2008 година. Управител на МБАЛ Пирдоп за периода 2015-2018 година.

Телефон 0887 76 26 81

Електронна поща: desi_tolinova@abv.bg

Секретар

Д-р Лилия Димитрова

Общопрактикуващ лекар от 2003 година, специалност Обща медицина

Практикува в гр. Самоков

Член на Контролната комисия на СОЛСО за периода 2015-2018 година

Телефон 0888 38 96 86

Електронна поща:  lilia_7@abv.bg

Членове на Управителния съвет

Д-р Ели Николова

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалност Обща медицина

Практикува в гр. Самоков

Телефон 0888 88 07 89

Електронна поща: eli_nik_dok@abv.bg

Д-р Валери Радков

Общопрактикуващ лекар от 2000 година, специалност Обща медицина

Практикува в гр. Ботевград.

Координатор на СОЛСО за Ботевград от 2015 година.

Управител на СМДЛ – Ботевград.

Телефон 0887 55 83 28

Електронна поща: eri1970@abv.bg