Традиционната научно-практическа конференция на СОЛСО ще се проведе на 18-20 октомври 2019 г. в хотел Лион, к. комплекс Боровец, общ. Самоков

За 8-ма поредна година СОЛСО организира научно-практическа конференция  за продължаващо медицинско обучение на ОПЛ от София област. 

Традициите на СОЛСО в организиране на научни събития за общопрактикуващи лекари се потвърждават от големия интерес на ОПЛ не само от София област, но и от други райони на страната ни. Гости на наши събития  в годините са били ОПЛ от областите София, Пловдив, Кюстендил, Перник, Пазарджик, Плевен, Бургас и други. 

Богатата и разнообразна научна програма, съчетана с практически сесии за ОПЛ, както и разнообразната информация за съвременните начини на диагностика и лечение на заболяванията в общата практика е насочена към подобряване на знанията и уменията на ОПЛ и подобряване на качеството на предоставяната медицинска услуга за пациентите. 

Програма на конференцията

ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ – модератор д-р Лилия Димитрова

08.00 – 09.00 ч

Неформални обсъждания в залата на спонсорите

09.00 – 09.15 ч

Официално откриване на конференцията. Приветствия на официалните гости

09.15 – 09.30 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 2) – „Диспансеризация в ПИМП – добра клинична практика. Заболявания, регламентирани дейности, контрол“. Лектор – д-р Виктория Чобанова

09.30 – 09.45 ч

„Навременна промяна за по-добри резултати в лечението на сърдечната недостатъчност. Кой и защо трябва да се лекува с ENTRESTO?“ Лектор – д-р Саркис Калустян, кардиолог в МБАЛ „Света Анна“

09.45 – 10.00 ч

„Съвременни препоръки и терапевтични решения в лечението на дислипидемия“. Лектор – д-р Теодора Янева, кардиолог в УМБАЛ „Александровска“

10.00 – 10.15 ч

„Неалкохолен стеатохепатит – възможности за лечение“. Лектор – д-р Борислав Борисов, д.м.н. , МЦ „Синексус“

10.15 – 10.30 ч

„Vesomni – комбинирано действие срещу комбинирани симптоми на долните пикочни пътища (СДПП), свързани с доброкачествената хиперплазия на простатата“ – лектор д-р Горан Деримачковски, уролог

10.30 – 10.45 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 2) –  „Остри заболявания, консултации, хоспитализации – добра медицинска практика. Представяне на ЛКК и ТЕЛК – кога и как“. Лектор – д-р Ели Николова

10.45 – 11.15 ч – КАФЕ ПАУЗА. Неформални обсъждания в залата на спонсорите

ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ – модератор д-р Ели Николова

11.15 – 11.30 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 2) – „Профилактика на деца и възрастни, рискови групи – добра медицинска практика“. Лектор – д-р Лилия Димитрова

11.30-11.45 ч

„Обзор на антимикробната резистентност – данни от проучването SOAR (Survay of Аntibiotic Resistance)“ – лектор Галина Георгиева

11.45 – 12.15 ч

Лекция, осигурена от СОЛСО: „Болест на Помпе“. Лектор – д-р Ирина Пелтекова, медицински съветник по редки болести

12.15 – 12.30 ч

„ОПЛ и защитата на личните данни в практиката – какво е необходимо да направим?“  Лектор – д-р Костадин Сотиров, Председател на СОПЛП

12.30 – 12.45 ч

„Мотивация на пациентите за придържане към липидопонижаващата терапия“  Лектор – д-р Саркиз Калустян, кардиолог в МБАЛ „Св. Анна“

12.45 – 13.00 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 2) –  „Ваксинопрофилактика – задължения, отговорности, отказ и неявяване за ваксинация – поведение на ОПЛ. Етичен кодекс за работа с деца в практиката за ПИМП“. Лектори – д-р Виктория Чобанова, д-р Десислава Толинова

13.00 – 14.30 ч – ОБЯД

ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ – модератор д-р Виктория Чобанова

14.30 ч – 14.55 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 1) – „Издаване на АЛ, рецепти, формуляри за избор“. Лектор – д-р Виктория Чобанова

14.55 ч – 15.20 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 1) – „Издаване на направления“. Лектор – д-р Ели Николова

15.20 – 15.45 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 1) – „Издаване на медицински бележки и удостоверения“. Лектор – д-р Лилия Димитрова

15.45 – 16.10 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 1) – „Издаване на болнични листове“. Лектор – д-р Виктория Чобанова

16.10 – 16.30 ч

ПРАКТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОПЛ (МОДУЛ 1) – „Безплатни и платени услуги в ПИМП“. Лектор – д-р Десислава Толинова

16.30 – 17.00 ч

Дискусия

Лектори и гости на конференцията

Д-р ИРИНА ПЕЛТЕКОВА

Завършила е медицина през 1993 година в Стара Загора.  От 1997 до 1999 година е специализирала токсикология в Мичигански Държавен Университет, САЩ.  Работила е и като медицински представител. От 2016 година е медицински съветник по редки болести.  

Д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ, д.м.н.

Завършил медицина с отличие във ВМИ – София, България. Работил като асистент в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, ВМИ – София. Бил е директор на ИАЛ от 1998 до 2004 г. Оттогава е се занимава  с международна консултантска дейност в областта на лекарствената регулация и оценката на здравни технологии.

Специализирал в университетски клиники във Франция и Великобритания. Резултати от неговата научно-изследователска дейност в тези центрове са описани във водещи световни издания. Защитава докторат по медицина през 1997 г. През 2018 г. придобива образователна и научна степен „Доктор на науките“. Автор на над 100 публикации и научни съобщения, цитиран 175 пъти в реферирани международни издания.

От 2004 г. се занимава с Ръководи международен медицински център за клинични изпитвания. Има магистърски степени по бизнес администрация и по здравен мениджмънт. 

От м. май 2019 г е  Председател на УС на Българската асоциация по клинични проучвания, БАКП.

Д-р ГОРАН ДЕРИМАЧКОВСКИ, уролог

Завършил Медицински университет – София през 2005 година.  

Има призната специалност „Урология“ от 2013 година. Докторант в катедра по Урология на МУ – София на тема „Уродинамика на пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия“. Членува в Европейската асоциация по урология,  Българско урологично дружество.  Редовен участник в национални и международни конгреси. 

Практикува в гр. София, Хил Клиник. 

 

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Завършила СУ “СВ. Св. Климент Охридски”  в София

Клиничен психолог по образование.

С дългогодишен опит в Глаксосмитклайн.

Мениджър в продуктова област “Урология и Антибиотици”.

Д-р ТЕОДОРА ЯНЕВА

Завършва медицина 2008 г в МУ София.

От 2009 г. работи в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по кардиология, от 2011 г. в Интензивно отделение.

През 2015 г. защитава специалност кардиология.

През 2013 г. защитава докторска степен на тема „Артериална хипертония. Когнитивни нарушения“, а от 2015 г. е главен асистент към Катедра вътрешни болести на МУ, София.

Има повече 35 статии в реферирани международни и в български медицински списания; 55 научни съобщения на международни конгреси; участник или водещ изследовател в 10 научни проекта към Съвета по медицинска наука на МУ София.

Д-р САРКИС КАЛУСТЯН

Завършил с отличие МУ – Варна през 1999 г.

Има признати специалности „Вътрешни болести“, „Кардиология“, „Интервенционална кардиология“, експертно ниво Ехокардиография. 

Бил е асистент към катедра „Обща медицина“ към МУ – София.  Има допълнителни специализации и курсове в университетски клиники в Чехия, Полша, Германия, Италия. 

От 2009 година работи в сектор „Интервенционална кардиология“ на УМБАЛ „Св. Анна“ в София.

Има интереси в областта на диагностиката и лечението на белодробна артериална хипертония. 

Спонсори на събитието

Условия за участие

В научно-практическата конференция могат да участват общопрактикуващи лекари от София област и от други области на България. 

Участниците се регистрират чрез попълване на:

  • формуляр за регистрация през сайта,  или
  • заявка за участие на лекари и изпращането й на адрес vchobanova@gmail.com  или lilia7@abv.bg. 

Заплащането на таксите за участие и настаняване е по банков път на посочената в регистрационната карта банкова сметка. Всички суми следва да бъдат заплатени до 13.10.2019 г. 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ЛЕКАРИ – за изпращане по мейла  (изтеглете файла, попълнете данните и го изпратете на посочените мейли)

Свързани публикации