НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЛСО - Боровец, хотел Лион, 14.10.2023 г.

СОЛСО продължава традицията да организира конференции ежегодно за своите членове. Вече направихме 11 Научно-практическа конференция за общопрактикуващи лекари от София област. В последните години оранизираните от СОЛСО конференции се радват на активен интерес и от много колеги от цялата страна.   

Научно-практическите конференции, организирани от СОЛСО,  съчетават представянето на полезни теми за практиката ни като лекари и като организатори на лечебни заведения с възможността за отдих, неформални контакти и срещи между общопрактикуващите лекари в приятна и релаксираща обстановка. С годините те се превърнаха в място за обмяна на опит, повишаване на квалификацията, изграждане на практически умения, необходими за ежедневната ни дейност като лекари и управители на лечебни заведения. Презентациите на медицински теми съчетаваме с представяне на практически подходи за справяне с ежедневните предизвикателства, комуникацията с пациентите и с контролиращите органи, юридически познания и  организация на дейността в практиката.

По време на конференциите в последните 5 години представихме пълния цикъл от модули на Практическа Академия за общопрактикуващи лекари „Да работим без санкции“. Подробно разгледахме нормативните документи, които са свързани с ежедневната ни дейност и най-честите грешки, които допускаме в практиката си.  Обсъдихме издаваните от ОПЛ  документи, регламентирани в различните наредби.  Запознахме колегите с правата и задълженията както на ОПЛ, така и на контролиращите органи по време на проверки в лечебните заведения. Дискутирахме различни идеи за организация на дейността в практиката, за да можем да бъдем ефективни както от медицинска, така и от финансова гледна точка. Част от материалите по ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са качени на сайта на СОЛСО и са достъпни за справки за всички. 

По време на конференцията на 14.10.2023 година ще продължим традицията да бъдем полезни на общопрактикуващите лекари в ежедневната практика. Някои от темите, които плануваме да представим, са: 

  • разчитане на рентгенография на гръден кош и бял дроб,
  • разчитане на ЕКГ в общата практика,
  • информация от проведено функционално изследване на дишането (ФИД)
  • комуникацията с пациентите – мотивационно интервю  („изкуството да убеждаваме“) – полезни умения не само в общата практика, но и във всички сфери на взаимоотношенията
  • инхалационна техника за наличните в употреба инхалатори – практическо занятие

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

8.30 - 8.40 Откриване на конференцията

Първа сесия

08.40 – 09.10

„Разчитане на рентгенография и ФИД“, лектор д-р Петър Чипев, пулмолог – лекция, осигурена от СОЛСО

09.10 – 09.25

„Малко за витамините от група В“, лектор д-р Виктория Чобанова, СОЛСО – презентация на GL pharma

09.25 – 09.40

„Сънна апнея“, лектор – д-р Петър Чипев, пулмолог – лекция, осигурена от СОЛСО

9.40 – 9.55

„Грип и Национална програма за неговата превенция“, лектор Петранка Жекова, ръководител отдел „Ваксини“,  Суикс Биофарма 

09.55 – 10.25

„Хроничното бъбречно заболяване – неподозираната криза“, лектор д-р Диян Генов, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – лекция на Астра Зенека

10.25 - 11.05

Кафе пауза в залата с рекламните щандове на спонсорите

Втора сесия

11.05 – 11.45

„ЕКГ репетиториум – 1-ва част“, лектор д-р В. Чобанова – лекция, осигурена от СОЛСО

11.45 – 12.00

„Isoprinosine – имуномодулатор и антивирусно средство“, лектор  д-р Валери Радков, СОЛСО – презентация на Евофарма

12.00 – 12.30

„ЕКГ репетиториум – 2-ра част“, лектор д-р  В. Чобанова – лекция, осигурена от СОЛСО

12.30 – 13.00

„Актуални положения в съдебната практика при обжалване на актове на контролните органи – РЗОК/НЗОК.“, лектор  адв. Светозар Манев, медицинско право

13.00 - 14.30 Обяд за участниците и гостите на конференцията

Трета практическа сесия

14.30 – 15.30

„Мотивационно интервю“ – практическо обучение от психолози от фондация Астра Форум

15.30 – 15.45

„Диагностика и лечение на световъртеж от различен произход“, лектор доц. Тодор Широв, отоневролог  – лекция, осигурена от  Евофарма

15.45 – 16.00

 „Значение на придържането към инхалаторна терапия при пациенти с астма и ХОББ“,  лекция на Киези България

16.00  – 16.30

„Новото в НРД 2023-2025“, лектор д-р Виктория Чобанова, СОЛСО. Дискусия

Програмата на конфренцията може да претърпи промени по отношение на имената на лекциите и лекторите. Часовете няма да се променят.  

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Сътрудничеството между организациите на лекарите и фармацевтичните фирми е в основата на информираността на лекарите за напредъка в лечението на заболяванията, за новите данни  от клинични проучвания на нови и известни медикаменти, за акцентите в диагностиката и лечението на някои заболявания. 

В условията на бързо развитие на фармацевтичната индустрия и електронната комуникация е изключително важно лекарите да бъдат информирани за новостите в областта на фармацията и комуникацията. 

По време на конференцията са осигурени оптимални условия за директен контакт между лекарите и фармацевтичните представители, обсъждане на конкретни въпроси и предварително подготвени теми. 

Спонсори на конференцията

Нашите лектори:

Доц. Тодор Широв

Доц. Тодор Широв, дм е завършил МА – София през 1979 г. През 1983 г. придобива специалност по Уши-нос-гърло. Над 40 години работи като оториноларинголог. Специализирал е в Нидерландия и Чехия. Има много участия в различни международни симпозиуми и конгреси. Дългогодишен преподавател е в МУ – София. Води и следдипломно обучение на лекари. Повече от 30 години работи в областта на отоневрологията. Има издадени монографии и учебници по УНГ.

Специализира в следните области:

  • Докторска дисертация на тема “Стабилометрия в норма и патология”
  • Отоневрология и електрофизиология
  • Отоневрология и аудиология

Доц. Широв е автор на 55 научни статии и публикации в различни български и чуждестранни списания, има 2 публикувани монографии, взима участие в написване на Учебник по УНГ(1999 г.) и е съавтор на Учебник по УНГ болести за стоматолози (2004 г.).

Д-р Диян Генов

Д-р Диян Генов е специалист по нефрология в Клиника по нефрология, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“.

Има придобити специалности Вътрешни болести  и Нефрология и е Магистър по Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ .

Д-р Петър Чипев

Завършва Медицински университет – София през 2012 година.

От 2013 до 2017 година специализира пневмология и фтизиатрия в Клиниката по белодробни болести на ВМА-София, под ръководството на проф. Коста Костов.

През 2015 година преминава успешно изпита за сертификат по медицина на съня на European Sleep Research Society в Барселона и е удостоен с титлата „специалист по медицина на съня, европейски сомнолог“.

През 2017 година участва като съучредител на Българското Дружество по Сомнология и е включен в Управителния съвет на Дружеството. Същата година е упълномощен за ръководител на Работната група „Нарушения на дишането по време на сън“ на Фондация „InSpiro“.

През 2019 година д-р Чипев полага успешно най-престижния изпит по пулмология в Европа – HERMES – изпитът за диплома по пулмология на European Respiratory Society.“ 

Д-р Чипев е един от шестимата сертифицирани от Европейското дружество за изследване на съня лекари в България и един от двамата пулмолози в страната с Европейска диплома по белодробни болести.