НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЛСО - Боровец, хотел Лион, 28.09.2024 г.

СОЛСО продължава традицията да организира конференции ежегодно за своите членове. Вече направихме 12 Научно-практическа конференция за общопрактикуващи лекари от София област. В последните години оранизираните от СОЛСО конференции се радват на активен интерес и от много колеги от цялата страна.   

Научно-практическите конференции, организирани от СОЛСО,  съчетават представянето на полезни теми за практиката ни като лекари и като организатори на лечебни заведения с възможността за отдих, неформални контакти и срещи между общопрактикуващите лекари в приятна и релаксираща обстановка. С годините те се превърнаха в място за обмяна на опит, повишаване на квалификацията, изграждане на практически умения, необходими за ежедневната ни дейност като лекари и управители на лечебни заведения. Презентациите на медицински теми съчетаваме с представяне на практически подходи за справяне с ежедневните предизвикателства, комуникацията с пациентите и с контролиращите органи, юридически познания и  организация на дейността в практиката.

По време на конференциите в последните  години представихме пълния цикъл от модули на Практическа Академия за общопрактикуващи лекари „Да работим без санкции“. Подробно разгледахме нормативните документи, които са свързани с ежедневната ни дейност и най-честите грешки, които допускаме в практиката си.  Обсъдихме издаваните от ОПЛ  документи, регламентирани в различните наредби.  Запознахме колегите с правата и задълженията както на ОПЛ, така и на контролиращите органи по време на проверки в лечебните заведения. Дискутирахме различни идеи за организация на дейността в практиката, за да можем да бъдем ефективни както от медицинска, така и от финансова гледна точка. Част от материалите по ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са качени на сайта на СОЛСО и са достъпни за справки за всички. 

По време на конференцията на 28.09.2024 година ще продължим традицията да бъдем полезни на общопрактикуващите лекари в ежедневната практика. Някои от темите, които плануваме да представим, са: 

  • Доброкачествена простатна хиперплазия и инконтиненция при жени и мъже – лекция, осигурена от СОЛСО със съдействието на GL Pharma
  • Информираното съгласие – какво представлява в общата практика и защо е необходимо
  • SGLT2 инхибитори в кардиологията и нефрологията
  • Юридическа информация за съдебните дела на медицинска тема през последната година – адв. Светозар Манев
  • Новото в Наредба 15 – противопоказания за ваксинация
  • Основни правила за подготовка и протичане на проверки от РЗОК 
  • НЗИС – какво е направено и какво предстои да се въведе. 
  • Малки презентации на СОЛСО – актуален ценоразпис, организация на практиката, правилник на лечебното заведение и др. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9.00 - 8.10 Откриване на конференцията

Първа сесия

09.10 – 09.20 

Ценоразпис на лечебното заведение – актуализация

09.20 – 09.50

SGLT2 инхибитори в кардиологията и нефрологията – лекция на Астра Зенека

9.50 – 10.20

Информирано съгласие – какво представлява в общата практика и защо е необходимо.  Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

10.20 - 11.00

Кафе пауза в залата с рекламните щандове на спонсорите

Втора сесия

11.00 – 11.10

Организация на практиката в условията на намаляващ брой лекари. Презентация на СОЛСО

11.10 – 11.40

Урология в общата практика – ДПХ и инконтиненция на урина. Лекция, осигурена от СОЛСО със съдействието на GL Pharma

11.40 – 11.55

Презентация на спонсор

11.55 – 12.10 

Презентация на спонсор

12.10 – 12.30

Новото в Наредба 15 – противопоказания за имунизации. Презентация на СОЛСО

12.30 - 14.00 Обяд за участниците и гостите на конференцията

Трета практическа сесия

14.00 – 14.30

Инхалаторна техника при лечение на белодробни заболявания – практическо обучение със съдействието на Киези България

14.30 – 15.00

Юридически аспекти с адв. Св. Манев. Презентация, осигурена от  СОЛСО

15.00 – 15.15

Подготовка за проверки от РЗОК и поведение по време и след проверката. Презентация на СОЛСО

15.15 – 15.30

Административна такса в ПИМП. Презентация на СОЛСО

15.30 – 16.00

НЗИС – какво е направено и какво предстои. Дискусия с участие на представители на ИО.

Програмата на конфренцията е предварителна и ще бъде актуализирана периодично. 

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Сътрудничеството между организациите на лекарите и фармацевтичните фирми е в основата на информираността на лекарите за напредъка в лечението на заболяванията, за новите данни  от клинични проучвания на нови и известни медикаменти, за акцентите в диагностиката и лечението на някои заболявания. 

В условията на бързо развитие на фармацевтичната индустрия и електронната комуникация е изключително важно лекарите да бъдат информирани за новостите в областта на фармацията и комуникацията. 

По време на конференцията са осигурени оптимални условия за директен контакт между лекарите и фармацевтичните представители, обсъждане на конкретни въпроси и предварително подготвени теми. 

Спонсори на конференцията

Нашите лектори: