СУПТО – позицията на СОЛСО

От 1.2.2020 година влиза в сила Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания якъм лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.  Съгласно Указанията на НАП, изработени съвместно с НСОПЛБ , медицинският софтуер е СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти). Вариантите, които са възможни, според Указанията, са:  СУПТО по чл. 52а ал. 1 на Наредба Н-18  СУПТО по чл. 52а ал. 2 на Наредба Н-18.  СУПТО по ал. 1 отговаря на всички изисквания на приложение 29 на Наредба Н-18, включително връзка на касовия апарат

Прочетете повече »

Писмо до ТОЛЕК – София

Писмо до ТОЛЕК за изискванията към подготовката на кандидати за водачи на МПС със заболявания по Наредба 3 Във връзка с изискванията на ТОЛЕК за подготовката за освидетелстване на пациентите със заболявания, изпратихме писмо до ТОЛЕК с цел съгласуване на изискванията на ТОЛЕК с действащата нормативна уредба за диспансеризацията на заболяванията.    Писмо до ТОЛЕК   Все още нямаме отговор на писмото

Прочетете повече »

Писмо до НАП във връзка с медицинския софтуер и СУПТО

Медицински софтуер и СУПТО От 1.2.2020 година всички, които работят със СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) трябва да отговарят на изискванията на Наредба Н-18.  Във връзка с третирането на медицинския софтуер като СУПТО СОЛСО изпрати писмо до НАП за разясняване на случаите, в които медицинският софтуер се приема  като отговарящ на критериите на НАП за СУПТО.  Писмо на СОЛСО до НАП относно СУПТО Очакваме официалния отговор на НАП

Прочетете повече »

Проектът за НРД 2020 създава проблеми за лекари и пациенти – отворено писмо на СОЛСО

Проектът на НРД 2020, представен на Събора на БЛС, ограничава възможностите на лекарите да лекуват своите пациенти Договорените между БЛС и НЗОК промени в начина на работа за периода 2020-2022 година, съдържат ограничения за ОПЛ:  да извършват дейност в открит кабинет на територията на друга РЗОК да изписват на пациентите повече от 2 лекарства от различни фармакотерапевтични групи да изписват медикаментите в опаковки за повече или по-малко от 30 дни на отделни, едномесечни рецепти да извършват профилактичен преглед, когато пациентът се е обърнал по друг повод към ОПЛ задължения за създаване и поддържане на актуалност на 5 национални регистъра на

Прочетете повече »