Какво се променя в условията и реда за предписване на медикаменти?

Промените в Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти, важни за дейността на ОПЛ, са: 

  1. Лекарствени продукти, съдържащи трамадол в доза до 50 мг, които досега се предписваха и отпускаха на обикновена (бяла) рецепта, минават на режим „зелена рецепта“.
  2. Лекарствените продукти, реимбурсирани от НЗОК, задължително се предписват съгласно утвърдените фармакотерапевтични ръководства. Все още няма утвърдени ФТР, но техният брой на страницата с проекти на нормативни актове е доста внушителен. Напомняме, че отговорност за предписването на медикаменти съгласно НРД 2018 носят както лекаря от СИМП, назначил лечението, така и ОПЛ, написал рецептата. 
  3. За скъпоструващите терапии се въвежда т.нар. разходна ефективност.
  4. Считано от 2020 година, протоколите за медикаменти ще се издават за 365 дни. Протоколи ще могат да издават и ЛЗБП при някои амбулаторни процедури. 
  5. Изпълнението на рецептите в аптеките се съобразява с датата на предписването на медикаментите и с датата на  отпускане на предходното количество в аптеката и е както следва: 

отрязък А – до 15 дни

отрязък В – 25-45 дни

отрязък С – 50-75 дни

6. При предписания на повече от една рецептурна бланка с предписани медикаменти за различен брой дни, рецептата се изпълнява на датата на най-късия срок, но не по-рано от 25-ия ден. 

Актуалната Наредба 4 можете да видите на страницата „Нормативна база“ – „Наредби“