Традиционната научно-практическа конференция на СОЛСО ще се проведе на 28.09.2024 г. в хотел Лион, Боровец. 

Организираните от нас конференции съчетават полезни за общопрактикуващите лекари теми, свързани с организацията на работата, медицинската дейност и комуникацията с новости във възможностите за лечение на нашите пациенти. Всичко това в приятна обстановка, в  условията на непосредствена комуникация помежду ни. 

По традиция отделяме време за актуалните новости в начина на работа, както и за свободна дискусия по теми, свързани с работата ни. 

Научната програма включва както медицински съобщения, така и лекции на избрани от УС на СОЛСО теми, както и практически занятия. 

Актуалната тематика на нашите конференции от години привличат общопракиткуващи лекари не само от София област, но и от много други райони на страната ни. 

С програмата на конференцията  можете да се запознаете тук. 

На същата страница можете да се регистрирате за участие в конференцията.