Ozempic® – Освободете потенциала в лечението на захарен диабет тип 2

Лектор: Доц. д-р Живка Бонева, дм, началник на Клиниката по Ендокринология при Медицински Институт на МВР