Научно-практическа конференция на СОЛСО 18.09.2021 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЛСО - 18.09.2021 г., БОРОВЕЦ

По традиция УС на СОЛСО организира за своите членове и за гости – ОПЛ, научно-практическа конференция ежегодно. 

Научно-практическите конференции ни дават възможност в приятна и неформална среда да се запознаем с новости в лечението и диагностиката на заболявания, административните правила за работа като ОПЛ, практическите подходи за извършване на нашата дейност по начин, съобразен с нормативните изисквания, практически съвети за работа при някои конкретни ситуации, възможности за организация на медицинската и административната дейност и финансирането на практиката. 

Целта на конференциите е да подобрим начина на работа, комуникацията с пациентите, организацията на дейността и по този начин да подобрим качеството на дейността на ОПЛ, професионалната удовлетвореност от извършената медицинска дейност и финансовите показатели  от дейността. 

Традиционната научно-практическа конференция ще се проведе на 18.09.2021 г. в хотел Лион, Боровец. 

Регистрацията за конференцията се извършва до 10.09.2021 г. от бутона по-долу. За регистрираните след 11.09.2021 г. не можем да гарантираме настаняване в хотела. 

Предварителна програма на конференцията

09.00 ч

Откриване на Конференцията. Приветствия

09.15 – 09.30 ч

ПАОПЛ Модул 4: Контролни дейности на ИА „Медицински надзор“ – какво трябва да знаем. Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

09.30 – 10.00 ч

ПАОПЛ Модул 4: Какви са най-честите грешки, допускани от нас и контролирани от НАП? Какво да направим, за да се защитим – преди и по време на проверката. Лектор – адв. Валентин  Савов, с дългогодишен практически опит в защита на бизнеса срещу действията на НАП

10.00 – 10.15 ч

Неалкохолен стеатохепатит – тихото глобално предизвикателство. Неинвазивни методи за диагностициране на пациенти с НАСХ (Фиброксан). Лектор – д-р Петър Спасов (презентация на МЦ Синексус)

10.15 – 10.30ч

ПАОПЛ Модул 4: Контролна дейност на Инспекцията по труда – необходими документи в практиката. Лектор – д-р Виктория Чобанова, Председател на СОЛСО

10.30 – 11.00 ч

Кафе пауза

11.00 – 11.30 ч

Комуникация в практиката на ОПЛ, или Защо пациентите се оплакват? Как да реагираме при агресия? Как да съобщаваме лоши новини на нашите пациенти? Лектор – д-р Георги Хранов, психиатър

11.30 – 12.00 ч.

Симпозиум на Ново Нордиск:

Ozempic® – Освободете потенциала в лечението на захарен диабет тип 2

Лектор: Доц. д-р Живка Бонева, дм, началник на Клиниката по Ендокринология при Медицински Институт на МВР

12.00 – 12.30 ч

Икономически аспекти при пенсиониране на ОПЛ – анализ на възможните варианти. Пенсиониране при определена от ТЕЛК намалена работоспособност. Лекторът – Мария Благоева, Главен експерт в Дирекция „Пенсии“ към ЦУ на НОИ

12.30 – 13.30  ч

Обяд

13.30 – 14.30 ч

ПАОПЛ Модул 5: Интерактивен семинар на тема „Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите?“  Модератор – д-р Виктория Чобанова, Председател на УС на СОЛСО

Семинар на тема „ХОББ – отвъд тютюнопушенето“

Семинар за лекари "ХОББ - отвъд тютюнопушенето"

На 19 ноември 2020 година за пореден път се отбелязва МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

През 2020 година Коалиция за живот без тютюнев дим, Сдружение “Национална асоциация за профилактика на
белодробните болести“ и Сдружение „Въздух за здраве” организират on-line семинар на тема „ХОББ – отвъд тютюнопушенето“.

Семинарът ще се проведе на 17.11.2020 г, вторник, от 19.00 ч. Необходима е предварителна регистрация. 

Подробности за семинара можете да видите в прикачения файл.

Покана за семинар – ХОББ – отвъд тютюнопушенето.docx

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 3

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини, експертизата на причините за настъпване на смърт.

Презентациите от модул 3 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ бяха представени по време на Отворената среща на ДСОПЛ и СОЛСО в София на 22.02.2020 г. 

ПАОПЛ-3-Подготовка на документи за застрахователна компания (5 слайда в 5 минути)

ПАОПЛ-3-Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви и екскурзии

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

ПАОПЛ-3-Издаване на медицинско за физическа годност на водачи на МПС

ПАОПЛ-3-Неявяване в съда по здравословни причини

ПАОПЛ-3-Наредба за медицинската експертиза

ПАОПЛ-3-НРД 2020 – какво се промени и какво не се промени

ПАОПЛ-3-Подготовка за постъпване в социален дом

Презентации, представени от ДСОПЛ: 

Проверки от регулаторните органи – нови казуси – д-р Станислава Крайселска

Мъртвопроверителство – издаване на съобщение за смърт – д-р Георги Миндов

Ваксинациите- как да уведомим Удостоверително

Издаване и контрол  на болнични листове без ЛАК – д-р Стоименова

Контрол и издаване на БЛ без ЛАК – 2 

(Не)издаването на болнични листове от зъболекари как да се справим

Издаване на медицинско свидетелство за работа

 НАРЕДБА № 1 за прегледи на спортисти

НРД с три години хоризонт или какво още (не) знаем за него? – д-р Георги Миндов

Платени дейности и какво още е важно да знаем

Правила за извършване на домашни посещения

СУПТО или НЕ това е въпросът

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

Презентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 4 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ ще бъде представен на годишната научно-практическа конференция на СОЛСО в Боровец, 9-11.10.2020 г. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Мъртвопроверителство

Издаване на съобщение за смърт - практическа гледна точка

Д-р В. Доков, съдебен лекар, разработи по поръчение на НСОПЛБ презентация, в която описва практическите и юридическите аспекти на мъртвопроверителството. 

Презентацията беше представена на множество конференции на НСОПЛБ през 2011 година. 

Оттогава нормативната база на мъртвопроверителството не е променяна и презентацията е актуална и днес.

В презентацията можете да намерите важни аспекти от мъртвопроверителството:

 • кога можем да издадем съобщение за смърт
 • кога не можем да издадем съобщение за смърт
 • кой издава съобщението за смърт

Много от проблемите, свързани с мъртвопроверителството, все още не са намерили своето нормативно разрешение, въпреки многократните искания на НСОПЛБ към МЗ да регламентнира този процес. 

Мъртвопроверителството не е включено в наредбата за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за ПИМП.


  gp_martvoproveritelstvo

Конференция за ОПЛ в Пловдив

Конференция за ОПЛ, посветена на ваксинопрофилактиката

Сдружението на общопрактикуващите лекари Пловдив организира научна конференция посветена на ваксинопрофилактиката, която ще се състои на 14.03.2020г., събота,  в конферентна зала „Etra Hall” гр. Пловдив бул. “Сакт Петербург” 131.
 
Програмата е с интересни теми, представени от увлекателни лектори и гарнирани от вкусни ястия и ароматни напитки в приятна обстановка.
 
По време на конференцията ще бъде проведено и обучение за извършване на проба Манту и прилагане на БЦЖ ваксина, като на всички участници ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение, изисквано от Наредба 15 за имунизациите в РБългария. 

Програма на конференцията:

Отворена среща ДСОПЛ-СОЛСО

Отворена среща на ДСОПЛ и СОЛСО "Промените през 2020 г - силата да бъдеш информиран"

Модул 3 от ПАОПЛ "Да работим без санкции"

На 22 февруари 2020 година, събота, от 10.00 до 16.00 ч ще се проведе съвместна конференция, организирана от СОЛСО и ДСОПЛ. По време на конференцията ще бъде дискутирана и тематиката от Модурл 3 на Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“

Конференцията ще се проведе в зала 2 на МБИ, ул Здраве № 2, София.

Участието на ОПЛ е без такса регистрация. 

Осигурена е възможност за паркиране на паркинга на МБИ – вътрешния двор. 

Програма на конференцията:

Регистрация : от 9.15ч. и кафе „Добре дошли“

МОДУЛ 1 : 10.00ч. -12.30ч.

10.00ч.-10.30 ч. „Оптимален контрол на липидния риск при комбинирина терапия с Ezetlmibe“ лекция на проф. Борислав Георгиев, началник на кардиологична клиника НКБ , лекция осигурена от Актавис – компания на ТЕВА
1. Промени в Наредбата за медицинска експертиза, в сила от 2020 година , насочване за ТЕЛК,и др.
2. Издаване и контрол на болничните листове без ЛАК
3. Неявяване в съда по здравословни причини – кой и как издава документа?
4. (Не)Издаване на болнични листове от дентални лекари – как да се справим?
5. Ваксинациите- как да уведомим „удостоверително“ подлежащите?
3. „НРД 2020 и приложенията към него: „Какво се промени и какво не се промени? Какво предстои?“ – лектор д-р Чобанова и “ НРД с три години хоризонт“ – лектор д-р Миндов
4. „Платени дейности и какво още е важно да знаем? Новата Декларацията за съгласие за допълнително поискани услуги“
6. „Кампания за Гошко от 15 февруари – да подкрепим и бъдем съпричастни „
7. „Проверки от регулаторните органи- нови казуси“ д-р С. Крайселска

2.30- 13.00 – кафе пауза- Обяд


МОДУЛ 2: 13.00ч. – 16.00ч.


1. Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак
2. Издаване на медицинско свидетелство за работа
14.00-14-30ч. „Хелтико – Иновативна технология за по-добра комуникация с пациентите!
Лектор: г-н Стоян Дипчиков – съ-основател и продуктов директор на фирма Хелтико
3. Издаване на медицинско свидетелство за шофьори – здрави и със заболявания. Кога да насочваме към ТОЛЕК?
4. Новата Наредба 1 за прегледи на спортисти
5. Участие на деца и ученици в извънкласни спортни прояви – Наредба 24,
6. Детски и ученически пътувания с обща цена (екскурзии, зелено училище) – какви са нашите ангажименти?
7. Подготовка на пациент за постъпване в социален дом
8. Подготовка на документи за застрахователни компании
9. Експертиза на причините за настъпване на смърт
10. П
равила за домашните посешения 

11. Касови неволи: „СУПТО или не, това е въпросът“


Закриване: 16.00ч. 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

УС на СОЛСО

Практическа академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ – модул 2

Практическа Академия за ОПЛ „Да работим без санкции“ е създадена от СОЛСО в полза на ОПЛ. В модулите е разработен преглед на нормативната уредба, касаеща ПИМП. Маркирани са задълженията и отговорностите на ОПЛ при различните дейности, актуални към 2019 година.  Специално внимание отделихме на често срещаните грешки и пропуски в нашата дейност, водещи до санкции.  

Познаването на нормативната уредба и прилагането й е основа за постигане на качество в дейността на ОПЛ. 

Всички теми от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ се представят под формата на кратки презентнации с извадки от нормативната база и последваща свободна дискусия, целяща да отговори на всички възникнали в практиката въпроси и казуси. 

Модул 1 - Издаване на медицински документи

Презентациите в Модул 1 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са свързани с издаването на медицински документи в ежедневието на ОПЛ – формуляри за избор на ОПЛ, амбулаторен лист, рецепти, направления, медицински бележки/удостоверения, болнични  листове. Представени са и безплатните и платени услуги в ПИМП. 

Модул 1 беше представен на Общото събрание на СОЛСО през м. юни 2019 г. и  повторно  по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО 18-20.10.2019 г. 

Модул 2 - Основни видове дейности в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 2 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към важните детайли в изпълнение на основните дейности в ПИМП – профилактика на деца и възрастни; работа с рискови групи; диспансеризация;  консултации, изследвания и хоспитализации при диагностиката и лечението на острите заболявания; ваксинопрофилактика – задължения и отговорности на ОПЛ и на пациента, поведение при отказ от ваксинация и при неявяване за ваксинация. Етичният кодекс за работа с деца в ПИМП.

Презентациите бяха представени по време на Научно-практическата конференция на СОЛСО в Боровец, 18-20.10-2019 г.  и предизвикаха голям интерес и активни дискусии.

Модул 3 - Медицинска експертиза в практиката на ОПЛ

Презентациите в Модул 3 от ПАОПЛ „Да работим без санкции“ обхващат експертизните дейности в ПИМП – издаване на медицинско свидетелство за сключване на граждански брак, за работа, за обучение в училище или ВУЗ; медицински удостоверения за началото на учебната година, за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище; за постъпване в социален дом; за застрахователни компании; за неявяване в съда по здравословни причини. Специално внимание ще отделим на експертизата на настъпването на смъртта. 

Модул 4 - Контрол и санкции в общата практика

резентациите от Модул 4 на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ са насочени към поведението ни при проверки от РЗОК/НЗОК, НАП, НОИ, РЗИ, Медицински надзор, Инспекция по труда, Комисията за защита на личните данни. Ще обърнем внимание на нормативната основа, правата и задълженията на проверяващите, процедурите за проверки и налагането на санкции, оспорването на наказателните актове. Ще разгледаме някои примери от нашата практика и техните последствия, както и на казуси от съдебната практика. 

Модул 5 - Организация на практиката и финансова ефективност или Как да работим така, че да сме доволни от резултатите

Модул 5 ще бъде представен под формата на семинар, по време на който ще идентифицираме основните предизвикателства в нашата дейност и заедно ще маркираме основните параметри, които подлежат на промяна, за да постигнем удовлетворение от нашата дейност като ОПЛ, както и повишаване на оценката на пациентите ни за нашата дейност. Ще обсъдим качеството на нашата дейност от гледна точка на лекаря, пациента, обществото и институциите. 

В Модул 5 е желателно да участват лекари, които са се запознали подробно и са усвоили принципите на поведение, представени в предишните модули. 

Хематологични алгоритми в практиката на ОПЛ

Хематологични алгоритми в практиката на ОПЛ

Хематологичните алгоритми за ОПЛ са изработени от проф. Юлиян Райнов, началник клиника по Хематология във ВМА – София. Бъл е председател и заместник-председател на УС на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), понастоящем е координатор и експерт по научни проекти към БМСХ. Членува в редица научни и професионални организации в България и чужбина. Член на редакционните колегии на научни списания. Има 152 публикации в научни списания, учебници, монографии, сборници, методични ръководтсва и участия в международни и национални научни конгреси, конференции, семинари. Главен изследовател в над 20 клинични изпитвания в областта на хематологията и онкологията. 

Хематологичните алгоритми са практични и изпълними схеми за поведение на ОПЛ при диагностиката на хематологичните заболявания. 

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Анемия, свързана със:
 • спленомегалия
 • лимфаденопатия
 • други цитопении
 • бласти, гранулоцитни прекурсори, ядрени еритроцити

2. Остра или хронична хемолитична анемия

3. Необяснима прогресираща симптоматична анемия (Hb < 100 g/l)

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ:

Консултирайте с хематолог:

 • хронична хемолитична анемия
 • необясним MCV > 100 fl
 • железен дефицит (без известна причина) и показания за венозно вливане на желязо
 • след 4-6 седмици перорална терапия, ако Fe остава ≤ долна референтна граница
 • непоносимост или значителни нежелани реакции към пероралната Fe терапия (при непоносимост опитайте с течен железен препарат)

Консултирайте с гастроентеролог/гинеколог:

 • при Fe дефицит
 • при налична макроцитоза с повишен МСV
 • при употреба на алкохол, бременност

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК с диференциално броене и СУЕ
 • Ретикулоцити
 • Кръвна натривка – морфология
 • Електрофореза на Hb (при таласемии)
 • Бъбречна биохимия
 • Чернодробна биохимия
 • Изследване на урина
 • Феритин, серумно желязо, тотален ЖСК, сатурация на трансферин
 • Серумни нива на викатим В12 и фолати
 • Хаптоглобин , ЛДХ, общ и директен билирубин
 • изследване на функцията на щитовидната жлеза
 • скрининг за автоимунни заболявания
 • скрининг за цьолиакия
 • мастна обмяна – холестерол
 • електрофореза на серумни белтъци
 • протеинурия на Bence-Jones
 • С-реактивен протеин
 • Гастроскопия и колоноскопия (Fe дефицит при възрастни мъже, постменопаузални и пременопаузални жени без друга видима причина)

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

1. Левкоцити > 100 х 10*9/l

2. Левкоцитоза, свързана с: 

 • Бласти, гранулоцитни прекурсори, ядрени еритроцити (кръвна натривка)
 • Симптоми на хипервискозитет (главоболие, загуба на зрение, остра тромбоза)
 • Кървене
 • Анемия, тромбоцитопения/тромбоцитоза
 • Спленомегалия, лимфаденопатия

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 1. Потвърдете левкоцитозата (>  11 х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици: 
 • неутрофилия – инфекция, възпаление, малигнено заболяване
 • еозинофилия – алергични синдроми, паразитоза, колагеноза
 • моноцитоза – туберкулоза, тиф, бруцелоза
 • базофилия – инфекция, възпаление
 • лимфоцитоза – инфекции, малигнени хемопатии

2. Неутрофилия: преустановяване на тютюнопушене, прием на лекарства (без кортикостероиди)

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • кръвна натривка
 • бъбречна биохимия
 • чернодробна биохимия
 • Ro-графия на гръден кош
 • Коремна ехография
 • С-реактивен протеин/СУЕ

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 • Лимфаденопатия > 6 седмици без видима инфекция
 • Лимфаденопатия < 6 седмици, свързана  с В-симптоми (загуба на тегло > 10 % за 6 месеца, обилни изпотявания, безпричинна треска)
 • Хепатоспленомегалия
 • Анемия, левкопения, тромбоцитопения
 • Хиперкалциемия

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 1. Периферен лимфен възел с размер ≥  1 см, който не намалява след 6 седмици трябва да бъде биопсиран.

2. Преференциално консултирайте: 

 • шийни лимфни възли – с УНГ
 • аксиларни или ингвинални лимфни възли – с хирург
 • генерализирана лимфаденопатия – с хематолог

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • кръвна натривка
 • бъбречна биохимия
 • чернодробна биохимия
 • ЛДХ
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Серологични тестове за вируси (EBV, CMV, HIV, HBV, HCV, рубеола)
 • Автоимунен скрининг
 • Ro-графия на гръден кош, абдоминална ехография, евентуално КАТ на гръден кош, корем, малък таз
 • Тест за туберкулоза
 • Биопсия на лимфен възел (избягвайте биопсия на ингвинални лимфни възли)

 

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Тромбоцити <  30 х 10*9/l без активно кървене

2. Тромбоцити > 30 х 10*9/l с активно кървене

3. Тромбоцити  30-100  х 10*9/l, свързани с: 

 • Hb < 100 g/l или неутрофили < 1.5 х 10*9/l
 • Бласти, гранулоцитни прекурсори, ядроносни еритроцити (кръвна натривка)
 • Спленомегалия или лимфаденопатия
 • Бременност

4. Тромбоцити <  80 х 10*9/l и предстояща спешна хирургична интервенция или инвазивни процедури

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Потвърдете тромбоцитопенията (<  100 х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Изключете вирусна инфекция (HBV, HCV, HIV), автоимунно заболяване, чернодробно заболяване, алкохолизъм
 • Имайте предвид спиране или замяна на потенциално преципитиращи медикаменти

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка (ако тромбоцитите са агрегирани, повторете с цитратна проба)
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумна електрофореза
 • Автоимунен скрининг
 • Серумни нива на В12 и фолиева киселина
 • HBV, HCV, HIV
 • РТ, АРТТ (активирано парциално тромбопластиново време
 • С-реактивен протеин/СУЕ

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Неутрофили < 1  х 10*9/l

2. Неутрофили < 2  х 10*9/l, свързано с: 

 • Друга цитопения (Hb Неутрофили < 100 g/l, тромбоцити  < 50  х 10*9/l)
 • Лимфаденопатия
 • Спленомегалия

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Потвърдете неутропенията ( < 2  х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Изключете вирусна инфекция, автоимунно заболяване, хронично чернодробно заболяване, дефицит на В12 и фолиева киселина
 • имайте предвид спиране или замяна на потенциално преципитиращи медикаменти

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка (ако тромбоцитите са агрегирани, повторете с цитратна проба)
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумна електрофореза
 • Автоимунен скрининг
 • Серумни нива на В12 и фолиева киселина
 • HBV, HCV, HIV
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Ro-графия на гръден кош
 • Абдоминална ехография

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

Парапротеин, свързан с: 

 • Анемия
 • Бъбречна недостатъчност
 • Белтък на Bence-Jones  в урината
 • Хиперкалциемия
 • Костна болка, остеолитични лезии или патологична фрактура
 • Симптоми на хипервискозитет (главоболие, загуба на зрение, остри тромбози)
 • Лимфаденопатия
 • Спленомегалия
 • В-симптоми (загуба на тегло > 10 % за 6 месеца, обилни изпотявания, необясними втрисания)

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Отдиференцирайте поликлоналната от моноклоналната гамапатия
 • Консултирайте само пациенти с моноклонални парапротеинемии

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка 
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумен калций
 • Електрофореза на серумни протеини и имунофиксация
 • Серумни имуноглобулини
 • Протеинурия на Bence-Jones
 • Автоимунен скрининг
 • HBV, HCV, HIV
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Ro-графия на скелета

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

 1. Хемоглобин > 165 g/l за мъже и > 160 g/l за жени

2. Хематокрит > 49 % за мъже и > 48 % за жени – без наличие на вродено цианотично сърдечно заболяване

3. Хематокрит > 49 % за мъже и > 48 % за жени, свързан с: 

 • Артериална или венозна тромбоза
 • Неврологични симптоми
 • Ненормално кървене

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ: 

 • Потвърдете Hct  > 49 % за мъже и > 48 % за жени при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Промяна на някои фактори, свързани с начина на живот: тютюнопушене, употреба на алкохол
 • Сменете антихипертензивните медикаменти с недиуретични
 • Коригирайте дехидратацията (особено при възрастни хора)
 • Добавете лечение в случай на хипоксия на белите дробове/сърдечна недостатъчност
 • Повишен серумен еритропоетин предполага вторична еритроцитоза

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Серумен еритропоетин
 • Изследване на урина
 • Скрининг за диабет и хиперхолестеролемия
 • Артериална кислородна сатурация
 • Артериален КГА (оценка на pO2)
 • Ro-графия на гръден кош
 • Белодробни функционални тестове (при съмнение за белодробно заболяване)
 • Абдоминална ехография

КРИТЕРИИ ЗА СПЕШНОСТ – изискват консултация с хематолог или хоспитализация в хематологично отделение :

Повишен брой тромбоцити ≥  450 х 10*9/l

Повишен брой тромбоцити ≥  450 х 10*9/l, свързан с: 

 • Скорошна артериална или венозна тромбоза
 • Неврологични симптоми
 • Ненормално кървене
 • Левкоцитоза
 • Хематокрит > 51 % за мъже и > 48 % за жени
 • Възраст над 60 години

ОПОРНИ ТОЧКИ ПРИ ЛИПСА НА СПЕШНОСТ

 • Потвърдете тромбоцитозата (≥  450 х 10*9/l) при 2 изследвания през 4-6 седмици
 • Изключете железен дефицит
 • Изключете реактивни причини – инфекция, възпаление, неоплазма, пост-спленектомия

ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 • ПКК
 • Кръвна натривка
 • Чернодробна биохимия
 • Бъбречна биохимия
 • Автоимунен скрининг
 • Феритин, насищане на трансферина
 • С-реактивен протеин/СУЕ
 • Ro-графия на гръден кош
 • Абдоминална ехография